80. výročie vyhladenia Lidíc a poštové materiály

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročiu vyhladenia Lidíc.

08. 06. 2022

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 05. 10. 2021 22:58
Aktualizované: 15. 04. 2022 20:00

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
757
19. 1. 2022
0,75 €
TL
758
18. 2. 2022
0,75 €
TL
759
21. 1. 2022
2.10 €
UTL
764
28. 4. 2022
1,20 €
TL
765
2. 5. 2022
1,50 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 766
27. 5. 2022
2,00 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 768
22. 6. 2022
2,10 €
UTL
770
23. 7. 2022
Šport:
Európsky olympijský festival mládeže (EYOF)
0,75 €
TL
775
21. 10. 2022
2,60 €
UTL
776
21. 10. 2022
2,90 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 778
11. 11. 2022
0,75 €
TL
780
24. 11. 2022
50. výročie pristátia misie Apollo 17 na Mesiaci:
Eugen Andrew Cernan
1,85 €
UTLSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2022

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov