Monografie československých a českých známok

Prehľad doteraz vydaných a plánovaných zväzkov MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK a MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ZNÁMEK a POŠTOVNÍ HISTORIE.

30. 12. 2021

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 05. 10. 2021 22:58
Aktualizované: 30. 12. 2021 08:00

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2022. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
19. 1. 2022
0,75 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
18. 2. 2022
0,75 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
21. 1. 2022
2.10 €
UTL
???
4. 3. 2022
Veľká noc 2022:
Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)
0,65 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
18. 3. 2022
150. výročie uvedenia do prevádzky Košicko-bohumínskej železnice (1872)
(Spoločné vydanie s Českou republikou)
1,85 €
HA
???
28. 4. 2022
0,65 €
TL
???
2. 5. 2022
1,70 €
UTL
???
27. 5. 2022
150 rokov vedeckých pozorovaní Zeme
1,20 €
UTL
???
10. 6. 2022
Krásy našej vlasti:
Kaštieľ Márie Terézie v Holíči
1,70 €
UTL
???
1. 7. 2022
200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie
2,80 €
HA
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
23. 7. 2022
Šport:
Európsky olympijský festival mládeže (EYOF)
0,65 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
9. 9. 2022
Ochrana prírody:
Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi
1,90 €
HA
???
9. 9. 2022
Ochrana prírody:
Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni
1,90 €
HA
???
23. 9. 2022
50. výročie spustenia medzinárodného tranzitu plynu cez územie Slovenska
1,55 €
TL
???
21. 10. 2022
2,00 €
UTL
???
21. 10. 2022
UMENIE:
Ján Rombauer (1782 – 1849)
2,60 €
UTL
???
27. 10. 2022
150. výročie založenia Východoslovenského múzea v Košiciach (1872)
0,65 €
TL
???
11. 11. 2022
Vianoce 2022:
Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)
0,65 €
TL
???
11. 11. 2022
Vianočná pošta 2022
0,65 €
TL
???
24. 11. 2022
50. výročie pristátia misie Apollo 17 na Mesiaci:
Eugen Andrew Cernan
2,10 €
UTL
???
2. 12. 2022
Deň poštovej známky:
Historický poštový dostavník
0,80 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov