Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Poštová známka:
Solidarita s Ukrajinou

Solidarita s Ukrajinou
Deň vydania: 16. 09. 2022
Nominálna hodnota: 0,75 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Príležitostná poštová známka vydaná na podporu solidarity s Ukrajinou.


Textový motív: SOLIDARITA / S UKRAJINOU

Obrazový motív: Ďaleko - fotografia ukrajinského dievčaťa (Peter Konečný).

Výtvarný návrh známky: Peter Konečný

Tematický popis a súvislosti:

Keď 24. februára 2022 začala armáda Ruskej federácie agresívnu vojnu proti Ukrajine, zdvihla sa v demokratickom svete vlna solidarity s hrdinsky bojujúcou Ukrajinou. Okrem toho pre brániacu sa krajinu najnevyhnutnejšieho, čím sú moderné vysoko účinné zbrane, bola, je a bude dôležitá i humanitárna pomoc postihnutým a obetiam teroristickej vojny z radov civilného obyvateľstva. Totalitný zločinecký ruský režim vedie krvavú vojnu i so ženami a deťmi. Jej následkom je odchod miliónov z nich predovšetkým do krajín Európskej únie.

Slovenské hranice prekročilo od začiatku agresie viac než 700 000 občanov Ukrajiny, predovšetkým žien a detí, hľadajúcich záchranu. Mnohí pokračovali do iných krajín, no viac než 90 000 požiadalo o ochranu Slovenskú republiku. Už na hraniciach odviedli veľký kus práce miestne samosprávy a mimovládne organizácie, za ktorými stáli stovky obetavých dobrovoľníkov. Zabezpečenie ubytovania, stravovania, medicínskej starostlivosti i vzdelávania pre deti ukázalo stupňujúcu sa pripravenosť pomáhať a vystavilo Slovensku dobré vysvedčenie. Rovnako dobré ako dodávky zbraní, ktoré sa podieľali na krachu plánov agresora na rýchle víťazstvo. Spontánna podpora demokratickej Ukrajine, ktorú demonštrovali naši občania na zhromaždeniach v mnohých mestách, prinášala odídeným nádej, že príde čas návratu do slobodnej vlasti.


Autor (zdroj) popisu: MUDr. Peter Osuský, CSc.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov