Veľká zberateľská burza (filatelia, filokartia, numizmatika) v Žiline

Pozvanie na veľkú zberateľskú burzu pre oblasti filatelia, filokartia a numizmatika Ingeo v Žiline.

17. 09. 2023

Personalizovaná celinová obálka

18. 03. 2016
160. výročie plynárenstva na Slovensku
Personalizovaná celinová obálka
160. výročie plynárenstva na Slovensku
13. 09. 2013
60 rokov Žilinskej univerzity
Personalizovaná celinová obálka
60 rokov Žilinskej univerzity
06. 09. 2013
900. výročie prvej písomnej zmienky o obci Gáň
Personalizovaná celinová obálka
900. výročie prvej písomnej zmienky o obci Gáň
24. 05. 2013
900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
Personalizovaná celinová obálka
900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch
01. 04. 2013
20 rokov Slovenskej pošty
Personalizovaná celinová obálka
20 rokov Slovenskej pošty

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov