Celoštátne stretnutie zberateľov v Jihlave (Česko)

Pozvanie na celoštátne stretnutie zberateľov všetkých odborov v Jihlave (Česká republika)

12. 12. 2020

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov