100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Poštová známka pripomínajúca 100. výročie založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov

13. 03. 2021

Zberateľské veľtrhy

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov