Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 18. 2. 2020)

18. 02. 2020

Odborné sekcie

16. 11. 2014

Slovaciká

Slovaciká - zahraničné známky a ďalšie poštové materiály iných krajín celého sveta, ktoré majú súvis so Slovenskom a Slovákmi.

15. 02. 2012

Pohľadnice

Úvod do odbornej sekcie venovanej pohľadniciam a ich zbieraniu

17. 01. 2011

Známkové územia (ZZ)

Úvod k zbieraniu známok podľa tzv. známkových území (česky známkových zemí - ZZ), pre ktoré sa v zahraničí používa anglická skratka ASFE (A Stamp From Everywhere = Jedna známka zovšadiaľ).

17. 01. 2011

Perfiny

Odborná sekcia venovaná zbieraniu perfinov, t. j. ochranných perforovaných otvorov na poštových známkach a iných ceninách.

17. 01. 2011

Odtlačky výplatných strojov

Odtlačky výplatných strojov (OVS) - základné pojmy, krátka história a základné kamene zbierania OVS.

17. 01. 2011

Filatelistické a zberateľské linky

Dôležité internetové filatelistické a zberateľské linky (odkazy) - prehľad internetových filatelistických a zberateľských informačných zdrojov.

17. 01. 2011

Analogické pohľadnice (Maximafília)

Analogické pohľadnice (Maximafíla) - úvod k zbieraniu analogických pohľadníc (tiež cartes maximum (fr.) alebo maximum card (angl.), skratka CM).

15. 02. 2010

Tematická filatelia

Úvod do tematickej filatelie - zbierania poštových známok podľa ich námetu (témy)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov