Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

16. 06. 2024

Odborná filatelistická literatúra

Odborná filatelistická literatúra
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 01. 2011 14:54

Odborná sekcia venovaná filatelistickej literatúrePrehľad a členenie filatelistickej literatúry


Pre zberateľov, či už začiatočníkov alebo pokročilých, je nevyhnutnou pomôckou odborná filatelistická literatúra, ktorá pomáha zorientovať sa v oblasti zberateľského záujmu, usporiadať zbierku a vyhľadávať do nej nové prírastky. Najbežnejšou odbornou pomôckou sú všeobecné katalógy známok a filatelistické časopisy. Pokročilejší zberatelia zameraní na teritoriálne zbieranie alebo poštovú históriu sa orientujú na špecializované katalógy, odborné príručky, filatelistické štúdie, monografie a, samozrejme, aukčné katalógy. Na druhej strane námetoví filatelisti siahajú po námetovo orientovaných katalógoch, spravodajcoch odborných námetových sekcií a po akýchkoľvek ďalších dostupných filatelistických publikáciách.

Medzi odbornú filatelistickú literatúru radíme aj popularizačno-náučné knihy, atlasy, encyklopédie a príručky, ktoré pomáhajú začínajúcim filatelistom dozvedieť sa viac o základoch filatelie a zbierania poštových známok a neodbornej verejnosti pomáhajú dozvedieť sa viac o našej záľube.

Pretože vieme, že zorientovať sa v spleti rôznych informačných zdrojov nie je jednoduché, prinášame prehľad tých najdôležitejších, resp. v našich končinách najdostupnejších. Rozdelený je podľa typov informačných zdrojov a úrovne hĺbky spracovania a špecializácie. Vieme, že tento prehľad nie je úplný, preto ak máte k nemu akékoľvek pripomienky, námety a doplnky, prosím, napíšte nám.

Základné členenie odbornej filatelistickej literatúry s prihliadnutím na literatúru venovanú územiam bývalého Československa a jeho nástupníckych štátov:

» Všeobecné katalógy
» Špecializované katalógy
» Odborné príručky a monografie
» Odborné periodiká (časopisy, spravodaje, bulletiny)
» Popularizačno-náučná literatúra

Špecifickým zdrojom informácií pre zberateľov československých, resp. slovenských poštových materiálov a poštovej histórie sú Monografie československých, českých a slovenských známok - edícia vysoko špecializovaných monografických štúdií venovaných jednotlivým obdobiam a typom materiálov a Filatelistické state ZSF - edícia odborných publikácií, ktorá prístupnou formou pokrýva široké spektrum zberateľských oblastí a odborov.

Pozri tiež:

PDF dokument Publikačná činnosť ZSF (1995 - 2008) (prevzaté zo stránky ZSF www.slovenskafilatelia.sk)


Ponuka filatelistickej literatúry


V prípade záujmu o odbornú alebo popularizačno-náučnú filatelistickú literatúru si pozrite našu ponuku: Ponuka literatúry. Ak tam hľadaná príručka alebo katalóg nie sú, prosím, napíšte nám. Niektoré príručky, katalógy a zväzky statí sú rozobrané (napr. viaceré zväzky Filatelistických statí ZSF), no isto sa nám ich podarí pre vás získať.


Záujem o nepotrebnú filatelistickú literatúru (dedičstvo)


Prosím, dajte nám vedieť, ak máte navyše staršie katalógy alebo inú filatelistickú literatúru, ktorú nepotrebujete, prípadne ste ju zdedili. Pomôžete tým ďalším filatelistom dostať sa k dôležitým zdrojom informácií. A staršie katalógy a príručky sú vítaným pomocníkom pre mladých a začínajúcich filatelistov. Vopred ďakujeme!
Viac informácií: Nevyhadzujte staré katalógy, príručky, časopisy!.


Propagácia vašej filatelistickej literatúry


Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk dosakuje vysokú návštevnosť medzi slovenskými a českými zberateľmi. Preto vám vieme ponúknuť možnosť široko-plošnej cielenej propagácie filatelistickej literatúry, monografií, katalógov a iných filatelistických produktov. V prípade, že máte o propagáciu na www.postoveznamky.sk záujem, napíšte nám, prosím.


Pripomienky a otázky


Ak máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte literatúru, o ktorej chcete vedieť viac.


Správca obsahu sekcie Odborná literatúra: Vojtech Jankovič
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov