Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

FilaNotes - Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov

FilaNotes - Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 21. 02. 2024 16:54

Informácie o klube FilaNotes - Virtuálnom vzdelávacom klube filatelistov a filokartistov zameranom na dlhodobé rozvojové vzdelávanie v oblasti filatelie a filokartie formou online stretnutí.


FilaNotes


Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov


(dlhodobé rozvojové vzdelávanie v oblasti filatelie a filokartie)


FilaNotes - Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov

Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk
Zväz slovenských filatelistovKlub FilaNotes


FilaNotes - Virtuálny vzdelávací klub filatelistov a filokartistov je voľné záujmové združenie zberateľov a záujemcov o stretávanie, vzdelávanie a zdieľanie informácií so zameraním na filateliu (poštové známky & comp.) a filokartiu (pohľadnice & comp.), len okrajovo na iné, zväčša príbuzné, zberateľské odvetvia. Jeho fungovanie podporuje informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov.


Forma činnosti klubu FilaNotes - virtuálne klubové stretnutia


Všetky stretnutia (minimálne 10 stretnutí ročne) sa konajú formou online virtuálneho pripojenia z pohodlia domova cez aplikáciu Zoom, ktorej použitie je veľmi jednoduché a pre účastníkov bezplatné. Príležitostné osobné stretnutia sú možné, nie sú však súčasťou vzdelávania.

Účasť na stretnutiach je podmienená úhradou ročného členského alebo jednorazového poplatku.

Vzdelávanie prebieha primárne v slovenskom jazyku, nie je však obmedzené len na slovensky hovoriacich členov. Vzdelávanie vedie skúsený lektor, zberateľ, vystavovateľ a medzinárodný porotca Dr. Vojtech Jankovič (viac informácií: Vojtech Jankovič).

Všetky online stretnutia sa nahrávajú za účelom uchovania informácií pre účastníkov, ktorí sa stretnutia nemôžu zúčastniť a tiež pre možnosť opätovného prehratia a pripomenutia obsahu vzdelávania. K nahrávkam majú prístup len členovia klubu FilaNotes a to počas celého roka, resp. celej dĺžky členstva v klube FilaNotes.


Členstvo v klube FilaNotes - registrácia, členské a online pripojene


Členom klubu FilaNotes sa môže stať každý, kto vyplní registračný formulár, uhradí celoročný členský poplatok a má k dispozícii počítač, notebook, mobil, resp. smartfón alebo iné zariadenie na internetové pripojenie a prihlásenie do aplikácie Zoom (bezplatné použitie). Online forma umožňuje geograficky neobmedzené pripojenie z ľubovoľného miesta na svete.

Členstvo v klube FilaNotes nenahrádza členstvo v Zväze slovenských filatelistov (ZSF), ale ponúka členom ZSF zvýhodnené členské.

Registračný formulár môžete vyplniť kliknutím na odkaz Registrácia za člena klubu FilaNotes


Výhody členstva v klube FilaNotes


Členovia členstvom v klube FilaNotes získavajú:

» bezplatný prístup na online klubové stretnutia

» bezplatné odborné vzdelávanie dostupné online formou z pohodlia domova

» bezplatné odborné poradenstvo v oblasti filatelie a filokartie

» bezplatné odborné poradenstvo a pomoc pri tvorbe exponátov

» bezplatné pravidelné informovanie o aktuálnych podujatiach a novinkách v oblasti filatelie a zberateľstva formou informačných emailov a oznamov na sociálnych sieťach

» bezplatný prístup spätne ku všetkým online stretnutiam, ktoré sú nahrané a uložené na tieto účely

» bezplatný prístup na informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk bez komerčných reklám

» bezplatný prístup do špeciálnych a platených sekcií informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk

» možnosť bezplatnej inzercie na filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk.

» zvýhodnené členské pre členov Zväzu slovenských filatelistov


Klubová stránka


Pre potreby členov klubu je pripravená stránka klubu (vstup len pre prihlásených členov klubu): FilaNotes - klubová stránka


Odborné vzdelávanie klubu Filanotes - hlavné odborné témy / oblasti klubových stretnutí


Odborný program a výber tém hlavných odborných tém / oblastí pre online stretnutia vychádza z kľúčových zberateľských oblastí filatelie a filokartie (hlavné zameranie: Slovensko a Československo) s prihliadnutím na konkrétne záujmy členov klubu, resp. účastníkov stretnutí. Predbežný pracovný zoznam navrhovaných tém je uvedený nižšie: Hlavné odborné témy.

Okrem odborných informácií počíta program, samozrejme v prípade záujmu členov, s informáciami o tvorbe, vystavovaní a hodnotení súťažných filatelistických a filokartistických exponátov.

Ďalšou možnou formou rozvoja odborných znalostí členov je ich participácia na rozvojových projektoch v špecifických oblastiach filatelie a filokartie. Napríklad spoločný výskum a štúdium a následne príprava odborných článkov a publikácií, príprava odborných prednášok a pod.


Online stretnutia klubu FilaNotes - časová štruktúra a rámcový program


Online klubové stretnutia sa konajú v pondelky, od 17.30 s nasledujúcim rámcovým programom:


17.20 - 17.30 - Pripojenie a technická podpora - pripájanie všetkých účastníkov

---------------

17.30 - 17.40 - Zahájenie, reakcie na predchádzajúce stretnutia, organizačné a technické záležitosti (pripájanie zvyšných účastníkov)

17.40 - 18.25 - Téma - Hlavná odborná oblasť (pozri Hlavné odborné témy)

18.25 - 18.40 - Diskusia k téme, návrhy, pripomienky, zdieľanie skúseností

18.40 - 18.55 - Čo máme nové? Čo nás čaká?

18.55 - 19.10 - Skupinové a individuálne projekty, zadania/práce a iné aktivity

19.10 - 19.30 - Všeobecná diskusia, odpovede na otázky


Online stretnutia klubu FilaNotes - termíny


Najbližšie termíny online klubových stretnutí v 1. polroku 2024: 6. 5., 27. 5., 10. 6. + 1. 7. (náhradný termín)

Online stretnutie členov klubu FilaNotes 5/2024 (pondelok 6. 5. 2024)

Online stretnutie členov klubu FilaNotes 6/2024 (pondelok 27. 5. 2024)

Online stretnutie členov klubu FilaNotes 7/2024 (pondelok 10. 6. 2024)


Členské poplatky klubu FilaNotes - ročné členské a jednorazová účasť


Ročné členské v klube FilaNotes činí 40 € (alebo 980 Kč), pre členov ZSF 35 € (860 Kč).

Poplatok za jednorazovú účasť na jednom online stretnutí činí 5€ (125 Kč)

Celoročné členské zahŕňa... pozri Výhody členstva v klube FilaNotes.

Všetky poplatky sa hradia bankovým prevodom v eurách, prípadne pre záujemcov z Česka na korunový účet v českých korunách. Bližšie informácie dostanú záujemcovia po registrácii do klubu cez online formulár: Registrácia za člena klubu FilaNotes alebo po prihlásení na konkrétne online stretnutie.


Registrácia do klubu FilaNotes - postup registrácie, úhrada poplatkov a prístupy


Postup registrácie do klubu FilaNotes, úhrada poplatkov a získanie prístupov + pozvánky na jednotlivé online stretnutia:

1. Vyplnenie online registračného formulára s uvedením kontaktných údajov, najmä emailovej adresy a v prípade členstva v Zväze slovenských filatelistov aj uvedenie mena a priezviska a čísla klubu filatelistov (kvôli identifikácii a zvýhodnenému členskému poplatku). Registračný formulár môžete vyplniť kliknutím na odkaz Registrácia za člena klubu FilaNotes

--> záujemca dostane na uvedenú emailovú adresu podrobné informácie a podklady pre úhradu.

2. Úhrada ročného členského na základe zaslaných podkladov (plné alebo zľavnené členské).

--> po prijatí úhrady dostane záujemca, teraz už člen, emailom potvrdenie platby, pridelené klubové číslo a ďalšie informácie o členstve vrátane prístupových údajov na bezplatný prístup do filatelistického portálu www.postoveznamky.sk a na prístup k nahrávkam z predchádzajúcich online stretnutí.

3. Zasielanie pozvánok emailom v dostatočnom predstihu pred každým online stretnutím s prístupovými údajmi na prihlásenie do aplikácie Zoom

--> pripojenie na online klubové stretnutie

--> plné využívanie všetkých výhod členstva


Prihlasovanie na jednotlivé online stretnutia klubu FilaNotes - postup prihlásenia, úhrada poplatkov a prístup


Postup prihlásenia pre nečlenov klubu FilaNotes, ktorí majú záujem len o jednotlivé stretnutie, alebo stretnutia:

1. Vyplnenie prihlasovacieho formulára na konkrétne stretnutie nájdete priamo pri stretnutí (pozri Odborné podujatia)

--> záujemca dostane na uvedenú emailovú adresu podrobné informácie a podklady pre úhradu

2. Úhrada jednorazového poplatku na základe zaslaných podkladov.

... záujemca dostane emailom potvrdenie platby

... záujemca dostane emailom pozvánku s prístupovými údajmi na prihlásenie do aplikácie Zoom

--> pripojenie na online klubové stretnutie


Tešíme sa na vašu účasť a vzájomnú spoluprácu.


__________ . __________Hlavné odborné témy


Návrh niektorých hlavných odborných tém (celosvetový pohľad so zacielením na Slovensko a Československo):

» Zberateľský trh - Kde a ako získavať známky a pohľadnice - kamenné obchody, burzy, aukcie, veľtrhy, internet, sociálne siete, virtuálne prostredie

» Virtuálna filatelistická výstava EXPONET - zdroj informácií využívanie, vyhľadávanie, vystavovanie, výhody a nevýhody, ďalší rozvoj a budúcnosť

-------

» Poštové známky - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštové známky - rok 1840 - prvá poštová známka sveta a čo bolo ďalej...

» Poštové známky - rok 1850 - prvá poštová známka Rakúska a čo bolo ďalej...

» Poštové známky - rok 1867 - prvá poštová známka Uhorska a čo bolo ďalej...

» Poštové známky - rok 1918 - prvá poštová známka Československa a čo bolo ďalej...

» Poštové známky - rok 1993 - prvá poštová známka Slovenska a čo bolo ďalej...

» Poštové známky - známkové zošitky - klasifikácia, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštové známky - Diskutabilné, nežiaduce, ilegálne a podvodné vydania - klasifikácia, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštové známky - kryptoznámky - klasifikácia, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštové známky - personalizované známky - klasifikácia, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštové známky - špecializácia slovenských poštových známok

» Poštové známky - špecializácia československých poštových známok

» Poštové známky - špecializácia poštových známok Slovenského štátu

» Poštové známky - tlačové techniky a tlač známok

» Poštové známky - perforácia a oddeľovanie známok

» Poštové známky - katalógy, monografie, časopisy a iná filatelistická literatúra, internet a iné zdroje

-------

» Poštová história - Poštové pečiatky - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštová história - Príležitostné poštové pečiatky (ručné)

» Poštová história - Strojové pečiatky - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštová história - Propagačné strojové pečiatky

» Poštová história - Automatizácia poštovej prevádzky - vývoj automatizácie, frankovacie a výplatné stroje, pomocné poštové pečiatky, kašety, nálepky

» Poštová história - Automatizácia poštovej prevádzky - odtlačky výplatných strojov - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštová história - Automatizácia poštovej prevádzky - automatové známky - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Poštová história - Automatizácia poštovej prevádzky - počítačom generované poštovné

» Poštová história - Poľná pošta

» Poštová história - Vlaková pošta

» Poštová história - Poštovne

» Poštová história - Pošta Partner

-------

» Celiny - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

-------

» Telegramy - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

-------

» Perfiny - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

-------

» Pohľadnice - klasifikácia, katalogizovanie, zbieranie a možné využitie v súťažných exponátoch

» Pohľadnice - katalógy, časopisy a iná filokartistická literatúra, internet a iné zdroje

-------

» Fiškálna filatelia a kolky

-------

» Otvorená filatelia

-------

» Aerofilatelia a astrofilatelia

-------

» Filatelistický a nefilatelistický materiál

-------

» Starostlivosť o zbierku a exponát - uloženie a uskladnenie materiálov, albumy a úložné systémy, ochrana, zabezpečenie, poistenie

» Zberateľské pomôcky - pinzety, lupy, mikroskopy, hawidky, fil. nálepky, albumy

-------

» Tvorba exponátov a vystavovanie - všeobecne / zameranie na špecifické výstavné triedy, resp. typy exponátov

» Kvalita materiálu - poškodený materiál, reparovaný materiál

» Znalectvo, certifikácia a overovanie materiálu

Stránka klubu (vstup len pre členov klubu): FilaNotes - klubová stránka
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov