Jan A. Rompes: Predznámkové obdobie Uhorska 1751 – 1850

Informácia o vydaní novej publikácie predznámkového obdobia Uhorska aj vo vzťahu k územiu dnešného Slovenska.

25. 05. 2021

Filatelistické výstavy

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov