XXXIII. Letné olympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXIII. Letných olympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

O autorovi (Vojtech Jankovič)

O autorovi (Vojtech Jankovič)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 01. 2020 19:02

Prehľadová informácia o zakladateľovi a hlavnom redaktorovi informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk.


Volám sa Vojtech Jankovič (1964) a som zakladateľom a hlavným redaktorom informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk. Do jeho tvorby vkladám svoje dlhoročné osobné skúsenosti so zbieraním, prípravou a vystavovaním súťažného exponátu, hodnotením exponátov ako porotca, odbornými prednáškami, odbornými článkami a publikáciami a konzultáciami pri tvorbe súťažných exponátov.Môj filatelistický príbeh


Filatelia je mojou celoživotnou záľubou. Začínal som v krúžku mladých filatelistov v Ústrednom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda (dnes Prezidentský palác) v Bratislave. V krúžku ma viedli vedúci Miroslav Bachratý a Michal Zika. Práve im patrí najväčšia vďaka za to, že som so zbieraním známok neskončil ako väčšina mojich rovesníkov, ale našiel som v ňom hlbší zmysel. Okrem užitočných rád a ukážok zaujímavých materiálov ma priviedli aj k súťažnej filatelii - ku populárnej Filatelistickej olympiáde mládeže a hlavne k tvorbe súťažných filatelistických exponátov.

Moja cesta vystavovateľa začala v roku 1978, kedy som prvýkrát vystavil svoj pol-rámový (8 listov) exponát nazvaný jednoducho Cyklistika. Neustály záujem o zvolenú tému a snaha skvalitňovať exponát a získavať vyššie bodové i medailové ocenenia ma viedla k štúdiu tematickému (oblasť záujmu treba poznať) i filatelistickému (filatelistickým materiálom treba rozumieť). Jednou zo základných zásad, ktoré mi pomohli postupne rásť bolo predsavzatie, že na každú novú výstavu som urobil v exponáte aspoň drobné úpravy a doplnenia, čo vyústilo v permanentne kvalitatívne rastúci exponát. Kamaráti sa mi síce smiali, že stále nosím malé strieborné medaily, no neuvedomovali si, že postupom času sa zvyšovali nároky, rozširoval sa počet listov a hlavne silnela konkurencia, lebo exponát nebol vystavovaný len u nás ale dostával sa aj do zahraničia.

Jedným z najdôležitejších krokov mladého vystavovateľa je prechod medzi dospelých, kde už neplatia žiadne vekové obmedzenia a na exponát sa prihliada objektívnejšie, t. j. s výrazným znížením pomeru bodov za úpravu, ktoré sú v mládežníckych kategóriách veľmi výrazné. (Považujem to za jedno z najnešťastnejších rozhodnutí, lebo vystavovateľ v kategóriách mládeže získava relatívne ľahko veľa bodov za úpravu, typ písma a jeho úhľadnosť, rozmiestnenie známok a iného materiálu na listoch na úkor kvality materiálu a sprievodných textov. Tento nešvár je v hodnotení mládežníckych exponátov stále prítomný, čo je jedným z kľúčových negatívnych faktorov, prečo sa mládežnícke exponáty nevyvíjajú a majú obrovské problémy pri prechode medzi dospelých. Samozrejme, ak vôbec k nejakému prechodu dôjde.)

U mňa prechod prebiehal pozvoľne, lebo som to nechcel uponáhľať a hlavne som mal iné životné priority. Neprestal som sa však vystavovaniu venovať, preto som mohol postupne naberať dych a začať napredovať aj medzi dospelými. Dobré výsledky na národnej úrovni sa postupne pretavili do možnosti vystavovať v zahraničí, čo je cieľom asi každého vystavovateľa. Jedným z najdôležitejších míľnikov v mojom filatelistickom raste, ktorý zavrel ústa kritikom (aj laickým) v mojom okolí, bolo pozvanie na svetovú výstavu OLYMPHILEX 1992 v rámci kultúrnej časti Hier XXV. olympiády v Barcelone v roku 1992. Som veľmi vďačný vtedajšiemu predsedovi sekcie OLYMPSPORT Jaroslavovi Petráskovi, že mi poslal prihlášku a pomohol s účasťou. Týmto spôsobom sa môj exponát - stále venovaný cyklistike - zúčastnil olympiády, čo bola (aspoň pre mňa) veľká vec. Našťastie nezostalo len pri tom, postupne som sa zúčastnil aj ďalších olympiád (LOH ATLANTA 1996, LOH SYDNEY 2000, LOH ATÉNY 2002, LOH PEKING 2008) a získal na nich viacero dobrý bodových hodnotení a pekných medailí. Hlavný smer vystavovania však nebol ten olympijský, ktorý sa začínal pomaly uberať nie práve najsprávnejším smerom až úplne vymizol z mapy významných filatelistických výstav. Zúčastňoval som sa európskych a svetových všeobecných výstav, na ktorých sa tvorili filatelistické dejiny a ja som bol pri tom. Nebolo to vždy bezbolestné, lebo hodnotenia vo filatelii sú často subjektívne a niekomu sa môj exponát a jeho spracovanie mohli páčiť viac inému menej. Dôležitým bolo, že som sa stále držal predsavzatia vždy medzi výstavami niečo na exponáte vylepšiť a doplniť a zabrániť jeho stagnácii, čo sa, žiaľ, stále stáva mnohým v nedávnej dobe kvalitným a perspektívnym exponátom. Ale skráťme toto rozprávanie: postupne som sa dostal až na úroveň pozlátenej -> veľkej pozlátenej -> zlatej a v niektorých prípadoch až veľkej zlatej medaily na európskych a svetových výstavách.

Jedna z verzií súťažného exponátu ešte pod názvom SVETY PEDÁLOV (THE WORLDS OF PEDALS): Exponát THE WORLDS OF PEDALS (2006).

Najvýznamnejšie ocenenia na výstavách:

Tematický exponát My Life as a Bicycle (Môj život ako život bicykla).

Vojtech Jankovič (1964)


Úspešné vystavovanie mi umožnilo zaujímať sa aj o prácu porotcu a po úspešnom získaní štatútu národného porotcu pre tematickú filateliu som na svetovej výstave LONDON 2010 získal certifikát svetovej filatelistickej federácie FIP ako akreditovaný FIP porotca pre triedu tematickej filatelie.

Najvýznamnejšie výstavy ako porotca:

Svetová FIP filatelistická výstava INDIPEX 2011 (člen poroty).
1. česko-slovenská filatelistická výstava VYSOKÉ MÝTO 2011 (člen poroty).
Filatelistická výstava II. a III. stupňa POPRADFILA 2012 (predseda poroty).
Medzinárodná filatelistická výstava CROATICA 2013 (člen poroty).
1. slovensko-česká filatelistická výstava NITRAFILA 2013 (člen poroty).
Svetová FIP filatelistická výstava CHINA 2019 (člen poroty).
Národná filatelistická výstava LIBEREC 2019 (člen poroty).
Medzinárodná filatelistická výstava HUNFILA 2019 (člen poroty a team líder).

Ďalším pokračovaním filatelistického života, okrem tvorby exponátu a práci vo výstavnej porote, sú konzultácie pre zberateľov pri budovaní zbierok a tvorbe exponátov. Špecializujem sa na môj hlavný odbor, ktorým je tematická filatelia, no všeobecné poznatky viem poskytnúť aj zberateľom z iných oblastí. Okrem konzultácii poskytujem odborné prednášky na rôznych fórach a publikujem odborné i popularizačné články a podieľam sa na tvorbe filatelistických publikácií. A neodmysliteľnou súčasťou odborného filatelistického rastu je (aktívne) členstvo v odborných filatelistických organizáciách.

Najvýznamnejšie exponáty, pri ktorých som poskytoval svoje konzultácie:

I. Banás – Jazdecký a dostihový šport, I. Trančík – Ženy v športe, I. Trančík – Zimné olympijské hry, I. Lužák – Literatúra, I. Lužák – Horolezectvo, F. Sopko – Hry z Olympie, P. Lakata – Československý hokej, P. Ondrejčíková (Česká republika) – National Nature Reserve ČERTORYJE – floristic conditions, A. Tiwary (India) – Evolution of Radio Communication, R. Kumar Bagri (India) – The World of Maps, P. Kothari (India) – Grey Goose Wings (I am a Bow), A. Banás (Maďarsko) – Alpské lyžovanie (Alpine Skiing).

Najvýznamnejšie odborné články a publikácie:

Preklad odbornej knižnej publikácie Známky a čaro filatelie (Fortuna Libri) do slovenčiny (2007) – cena Literárneho fondu.
Preklad do angličtiny a odborné redigovanie monografie Svet známok s podtitulom Delineavit & Sculpsit o rytcovi Františkovi Horniakovi (Slovart) (2010/2011).
V. Jankovič: Experience with Virtual Pre-Judging using EXPONET, in: FEPA News No. 20, December 2011.
Preklad publikácie Ľadový hokej vo filatelii k MS 2011 v ľadovom hokeji (ERVO) do angličtiny (2011).
V. Jankovič: Aktuálne trendy v tematickej filatelii - Vývoj a generácie tematických exponátov, www.postoveznamky.sk, 2012.
V. Jankovič: Nepřetržitý vývoj tématické filatelie, in: informačný bulletin sekcie Kosmos 2/2002, 2013.
V. Jankovič: Current Trends in Thematic Philately – Potential Success of a Thematic Exhibit, in: TCNews No. 25 – APRIL 2013, Bulletin of the FIP Thematic Commission, 2013, pp. 11-19.
Kolektív: Slovenské olympijské memorabílie, Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, Bratislava, 2013.
Kolektív: Slovenské olympijské memorabílie (25 rokov Slovenského olympijského výboru), Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, Bratislava, 2018.

Najvýznamnejšie odborné prednášky:

V. Jankovič: Philatelic Knowledge in Thematic Exhibit (Filatelistické znalosti v námetovom exponáte), prednáška na medzinárodnom FIP námetovom seminári v rámci svetovej FIP výstavy LONDON 2010.
V. Jankovič: Presentation of Thematic Exhibit – My Life as a Bicycle (Prezentácia námetového exponátu – Môj život ako život bicykla), prednáška na medzinárodnom FIP námetovom seminári v rámci svetovej FIP výstavy INDIPEX 2011.
V. Jankovič: Thematic and Philatelic Knowledge in the Thematic Exhibit (Tematické a filatelistické znalosti v tematických exponátoch), prednáška na medzinárodnom FEPA námetovom seminári BUDAPEST 2012.
V. Jankovič: How to prepare and judge the exhibits on Thematic Philately (Ako pripraviť a hodnotiť exponáty tematickej filatelie), prednáška v rámci odborného programu medzinárodnej výstavy CROATICA 2013.
V. Jankovič: How to judge innovation – “Why is this item in this exhibit?” (Ako hondotiť inováciu – “Prečo je tento materiál v tomto exponáte?”), prednáška na medzinárodnom FEPA námetovom seminári BERLIN 2014.

Členstvo v odborných organizáciách

Zväz slovenských filatelistov (ZSF), Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ, predtým SSOŠF), OLYMPSPORT, TEMAFORUM, American Topical Association (ATA), TEMATIKA Poznaň, PERFINY, G. B. PERFIN SOCIETY, United States Stamp Society (USSS) + národný delegát ZSF v komisii tematickej filatelie TC FIP.

Odborné konzultácie, prednášky a publikácie spomínam aj preto, že od nich je už len malý krôčik k myšlienke založiť internetový filatelistický portál, na ktorom by sa moje skúsenosti a poznatky ďalších zberateľov mohli rozumne sústrediť a ponúknuť širokej zberateľskej komunite. Podarilo sa mi to v roku 2007, keď som spustil prvú verziu informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk. Odvtedy portál www.postoveznamky.sk ponúka množstvo informácií a rád, ktoré sú zberateľmi bohato využívané, o čom svedčí vysoká návštevnosť (viac ako 3,300,000 zobrazených stránok podľa Google Analytics) a pozitívne reakcie. Toto všetko som mohol dosiahnuť aj vďaka hlbokému presvedčeniu, že filatelia (a zberateľstvo) sú ušľachtilá dlhodobá záľuba, ktoré prinášajú ľuďom nielen zábavu ale aj poučenie a obrovské možnosti na spoznávanie sveta a nadväzovanie priateľstiev po celom svete.


Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov