Slávnostné uvedenie poštovej známky Deň poštovej známky: Historický poštový voz

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky Deň poštovej známky: Historický poštový voz v Nitre.

08. 12. 2022

Odborné podujatia

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov