Veľká noc 2022: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879)

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2022 s námetom kristologických motívov v diele P. M. Bohúňa.

04. 03. 2022

Inaugurácie známok

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov