Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2020 (priebežne aktualizovaný 30. 3. 2020).

30. 03. 2020

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

17. 01. 2016
DEKVS (90070): BRATISLAVA 218
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (90070): BRATISLAVA 218
15. 01. 2016
DEKVS (72854): BRATISLAVA 16
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (72854): BRATISLAVA 16
11. 12. 2015
DEKVS (79990): BRATISLAVA 16 - KPMG Slovensko
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (79990): BRATISLAVA 16 - KPMG Slovensko
18. 11. 2015
DEKVS (92705): BRATISLAVA 45 - SIEMENS
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (92705): BRATISLAVA 45 - SIEMENS
28. 10. 2015
DEKVS (74102): BRATISLAVA 16 - Poštová banka, a. s.
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (74102): BRATISLAVA 16 - Poštová banka, a. s.
15. 10. 2015
DEKVS (88031): BRATISLAVA 18
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (88031): BRATISLAVA 18
23. 09. 2015
DEKVS (88452): BRATISLAVA 15 - ING Bank Slovensko
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (88452): BRATISLAVA 15 - ING Bank Slovensko
28. 04. 2014
DEKVS (92342): TRNAVA 1 - Svätorečenie Jána Pavla II.
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (92342): TRNAVA 1 - Svätorečenie Jána Pavla II.
13. 04. 2011
DEKVS (73373): PODBREZOVÁ
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (73373): PODBREZOVÁ
17. 02. 2010
DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa
11. 06. 2009
DEKVS (98177): BRATISLAVA 16 - 90 rokov Univerzity Komenského v Bratislave
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
DEKVS (98177): BRATISLAVA 16 - 90 rokov Univerzity Komenského v Bratislave
06. 03. 1998
OVS: BRATISLAVA 33 (***) - ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Kosice
Odtlačok výplatného stroja (OVS)
OVS: BRATISLAVA 33 (***) - ŽSR - Odúčtovňa tržieb železníc Kosice

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov