Republikové stretnutie filatelistov v Trenčíne

Pozvanie na tradičné republikové filatelistické stretnutie v Trenčíne.

21. 04. 2024

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
Harmanecké papierne a. s.

Harmanecké papierne a. s.
Deň vydania: 01. 04. 1996
 
Pošta: HARMANEC
Farba: červená

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS) 976 03 HARMANEC (***) - Harmanecké papierne a. s.


Textový motív: HARMANECKÉ PAPIERNE, a.s. / toaletný papier / papierové vreckovky / papierové obrúzky

Obrazový motív: Logo Harmaneckých papierní - labuť a text HARMANEC 1828

Červený odtlačok výplatného stroja (OVS)

Odtlačok výplatného stroja (OVS)

  • Názov pošty: HARMANEC
  • PSČ: 976 03
  • Rozlisovacie znaky (Licenčné číslo): ***
  • Výplatná hodnota: 010.00
  • Dátum podania: 30. 7. 97

Identifikovaná doba používania: 1. 4. 1996 - 11. 11. 1998...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov