Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2022

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

17. 08. 2022

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov