Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

O portáli (www.postoveznamky.sk)

O portáli (www.postoveznamky.sk)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 20. 01. 2020 18:12

Prehľadová informácia o filatelistickom portáli www.postoveznamky.sk, jeho štruktúre a obsahu.


Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk bol založený v roku 2007 ako reakcia na rastúce požiadavky na ľahko dostupné internetové miesto, na ktorom ľahko nájdu zberatelia (filatelisti) a záujemcovia o poštové známky dôležité informácie. Za viac ako 12 rokov fungovania portál neustále rozširuje svoj záber a objem poskytovaných informácií. Z pohľadu návštevnosti dosiahol viac ako 3,300,000 zobrazených stránok (podľa Google Analytics).

V súčasnosti portál www.postoveznamky.sk poskytuje nasledujúce základné služby pre filatelistov a zberateľov príbuzných oblastí (pohľadnice, mince, bankovky, odznaky, historické dokumenty):

Informačný servis zberateľských podujatí. Permanentne aktualizovaný prehľad najbližších filatelistických podujatí a akcií ako sú zberateľské burzy, zberateľské veľtrhy, klubové stretnutia, filatelistické výstavy, inaugurácie poštových známok, výstavy známkouvej tvorby a výstavy poštových múzeí, odborné filatelistické podujatia a podujatia na popularizáciu filatelie a zbierania poštových známok. Postupne sú doplňované aj filatelistické aukcie zo susedných krajín a celej Európy.

Informačný servis slovenských filatelistických materiálov.
Permanentne aktualizovaný prehľad všetkých vydaných slovenských filatelistických materiálov (poštové známky, príležitostné poštové pečiatky, poštové lístky, celinové obálky, známky s personalizovanými kupónmi a iné poštové materiály). Materiály sú vyobrazené a doplnené o základné informácie o autorovi, dátume vydania, mieste vydania alebo používania, náklade, obrazových a textových motívoch a ďalšie informácie. Postupne sa ku materiálom doplňeje aj tematický kontext, čím nadväzujeme na tzv. filatelistické motívy, ktoré inicioval nestor tematickej filatelie na Slovensku Ján Maniaček, st.

Odborné filatelistické informácie vo forme odborných článkov a samostatných odborných sekcií zameraných na najpupulárnejšie oblasti filatelie vrátane recenzií filatelsitických publikácií. Odborné informácie sú neustále aktualizované a rozširované o nové poznatky.

Zberateľské novinky, aktuálne informácie, krátke správy a iné zaujímavosti zo všetkých oblastí filatelie z domova a zo sveta.

Filatelistická inzercia pre zberateľov, ktorí ponúkajú svoje filatelistické prebytky, hľadajú zaujímavé materiály do svojich zbierok, hľadajú partnerov na filatelistickú spoluprácu a výmenu, prípadne majú záujem darovať.


Samostatnou kapitolou informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk je cielené oslovovanie zberateľov formou emailových oslovení (napríklad o blížiacich sa akciách) alebo formou atraktívneho reklamného priestoru namiereného na dobre špecifikovanú cieľovú skupinu. V prípade záujmu o možnosti využitia reklamného potenciálu informačného filatelsitického portálu www.postovenznamky.sk nám napíšte, prosím.




Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov