Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

About the portal (www.postoveznamky.sk)

About the portal (www.postoveznamky.sk)
Author: Vojtech Jankovič
Published: 20. 01. 2020 18:12

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview information on the philatelic portal www.postoveznamky.sk, its structure and content.


Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk bol založený v roku 2007 ako reakcia na rastúce požiadavky na ľahko dostupné internetové miesto, na ktorom ľahko nájdu zberatelia (filatelisti) a záujemcovia o poštové známky dôležité informácie. Za viac ako 12 rokov fungovania portál neustále rozširuje svoj záber a objem poskytovaných informácií. Z pohľadu návštevnosti dosiahol viac ako 3,300,000 zobrazených stránok (podľa Google Analytics).

V súčasnosti portál www.postoveznamky.sk poskytuje nasledujúce základné služby pre filatelistov a zberateľov príbuzných oblastí (pohľadnice, mince, bankovky, odznaky, historické dokumenty):

Informačný servis zberateľských podujatí. Permanentne aktualizovaný prehľad najbližších filatelistických podujatí a akcií ako sú zberateľské burzy, zberateľské veľtrhy, klubové stretnutia, filatelistické výstavy, inaugurácie poštových známok, výstavy známkouvej tvorby a výstavy poštových múzeí, odborné filatelistické podujatia a podujatia na popularizáciu filatelie a zbierania poštových známok. Postupne sú doplňované aj filatelistické aukcie zo susedných krajín a celej Európy.

Informačný servis slovenských filatelistických materiálov.
Permanentne aktualizovaný prehľad všetkých vydaných slovenských filatelistických materiálov (poštové známky, príležitostné poštové pečiatky, poštové lístky, celinové obálky, známky s personalizovanými kupónmi a iné poštové materiály). Materiály sú vyobrazené a doplnené o základné informácie o autorovi, dátume vydania, mieste vydania alebo používania, náklade, obrazových a textových motívoch a ďalšie informácie. Postupne sa ku materiálom doplňeje aj tematický kontext, čím nadväzujeme na tzv. filatelistické motívy, ktoré inicioval nestor tematickej filatelie na Slovensku Ján Maniaček, st.

Odborné filatelistické informácie vo forme odborných článkov a samostatných odborných sekcií zameraných na najpupulárnejšie oblasti filatelie vrátane recenzií filatelsitických publikácií. Odborné informácie sú neustále aktualizované a rozširované o nové poznatky.

Zberateľské novinky, aktuálne informácie, krátke správy a iné zaujímavosti zo všetkých oblastí filatelie z domova a zo sveta.

Filatelistická inzercia pre zberateľov, ktorí ponúkajú svoje filatelistické prebytky, hľadajú zaujímavé materiály do svojich zbierok, hľadajú partnerov na filatelistickú spoluprácu a výmenu, prípadne majú záujem darovať.


Samostatnou kapitolou informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk je cielené oslovovanie zberateľov formou emailových oslovení (napríklad o blížiacich sa akciách) alebo formou atraktívneho reklamného priestoru namiereného na dobre špecifikovanú cieľovú skupinu. V prípade záujmu o možnosti využitia reklamného potenciálu informačného filatelsitického portálu www.postovenznamky.sk nám napíšte, prosím.
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists