Issue plan of Slovak postage stamps for 2020

The issue plan of Slovak postage stamps for 2020 (continuously updated 4. 8. 2020).

04. 08. 2020

Postal History and Postal Service

Beginning   <<   1   2   >>   End
02. 10. 2018

Postal use of savings stamps

An article from the Russian stamp territories area devoted to the postal use of savings stamps in 1918 - 1922

Hynek Motal
27. 01. 2017

Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) (book review)

Book review of a text book Dr. László Perneczky: Podkarpatské maďarsko – rusínske nálepky poštovej sporiteľne (Transcarpathian Hungarian - Ruthenian labels of postal savings bank) (1939 -1945) published in the Philatelic Studies series by the Slovak Philatelic Academy in 2016.

PhDr. Štefan Kollár, PhD.
25. 09. 2015

Franking machines in a new fashion

Information on the new procedures for the payment of postal items through remotely electronicaly credited franking machines.

Ing. Miroslav Bachratý
30. 03. 2015

A dream come true - Kaliningrad area

History of the Kaliningrad region in the former Soviet Union and Russia today, postal-history perspective with some interesting entires.

Simon Horecký
08. 03. 2015

Ivan Tvrdý: Impressions of Slovak franking machines 1993 - 2008

Príručka Slovenskej filatelistickej akadémie z edičného radu Filatelistické štúdie od renomovaného slovenského filatelistického odborníka, zberateľa a vystavovateľa, publicistu, redaktora a zväzového znalca Ivana Tvrdého.

Vojtech Jankovič
13. 08. 2014

Creation of regional collection and postal history exhibit

Článok renomovaného zberateľa a autora vynikajúcich súťažných exponátov venovaný regionálnemu pohľadu na tvorbu poštovo-historickej zbierky, resp. výstavného exponátu na príklade Spiša v pomerne veľmi zaujímavom období rokov 1938 – 1948, bohatom na mnohé historické udalosti.

František Divok
Beginning   <<   1   2   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists