Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Postal History and Postal Service

Beginning   <<   1   2   >>   End
02. 10. 2018

Postal use of savings stamps

An article from the Russian stamp territories area devoted to the postal use of savings stamps in 1918 - 1922

Hynek Motal
25. 09. 2015

Franking machines in a new fashion

Information on the new procedures for the payment of postal items through remotely electronicaly credited franking machines.

Ing. Miroslav Bachratý
30. 03. 2015

A dream come true - Kaliningrad area

History of the Kaliningrad region in the former Soviet Union and Russia today, postal-history perspective with some interesting entires.

Simon Horecký
13. 08. 2014

Creation of regional collection and postal history exhibit

Článok renomovaného zberateľa a autora vynikajúcich súťažných exponátov venovaný regionálnemu pohľadu na tvorbu poštovo-historickej zbierky, resp. výstavného exponátu na príklade Spiša v pomerne veľmi zaujímavom období rokov 1938 – 1948, bohatom na mnohé historické udalosti.

František Divok
Beginning   <<   1   2   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists