The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Postal History and Postal Service:
Imprints of Slovak franking machines after 1993 - BRATISLAVA 1

Imprints of Slovak franking machines after 1993 - BRATISLAVA 1
Author: Vojtech Jankovič
Published: 28. 04. 2015 23:38
Updated: 09. 07. 2016 10:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of the imprints of Slovak franking machines of the BRATISLAVA 1 Post Office since 1993.


Poštový úrad BRATISLAVA 1 sídli v historickej budove na Námestí SNP 35 v Bratislave.


Odtlačky výplatných strojov Pošty BRATISLAVA 1


Prehľad odtlačkov výplatných strojov Pošty BRATISLAVA 1 používaných od 1. 1. 1993 po súčasnosť rozdelený podľa typu používateľa na poštovéfiremné:
Pošta BRATISLAVA 1 - Poštové OVS


Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 3m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: CS - 4/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
Poznámky a zaujímavosti: Chýbajúca posledná číslica ("0") označujúca haliere.

Späť na prehľad

Por. č.: 1.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: CS - 4/1995 - 9/1996 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: 1a.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Textový motív: MAJSTROVSTVÁ / SVETA / JUNIOROV / A MLÁDEŽE / V ŠACHU 1993 / BRATISLAVA 17.-29. 7. 1993
Obrazový motív: Logo Majstrovstiev sveta juniorov a mládeže v šachu 1993
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: - 7/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: 1b.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta (Zadávateľ: Slovenská pošta)
Textový motív: PF´94 / Vaša pošta
Obrazový motív: Logo Slovenskej pošty
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: - 12/1993 - 1/1994
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: 1c.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta (Zadávateľ: HZDS)
Textový motív: HZDS / ZÁRUKA STABILITY / A PROSPERITY / SLOVENSKA / ...
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: - 9/1994 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: 1d.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Textový motív: Krížovky a humor do každej rodiny / LUSKÁČIK / KRÍŽOVKÁR / HUNCÚT / MAGAZÍN / KRÍŽOVKÁRA
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek
Obdobie používania: - 12/1996 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
Poznámky a zaujímavosti: Medzera medzi predposlednou a poslednou číslicou označujúcimi desiatky halierov a haliere ("05.0 0").

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 04 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 3m, jedna plná päťcípa hviezdička
Obdobie používania: - 10/1993 - 11/1994
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
Poznámky a zaujímavosti: Chýbajúca posledná číslica ("0") označujúca haliere; v PSČ dohliadacej pošty číslica "4" (slabšie čitateľné).

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, 1 štvorlístok
Obdobie používania: - 6/1998 - 8/1998 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 4m, 1 štvorlístok, rozliš. číslo 1 v dolnej výseči
Obdobie používania: - 1/1995 - 2/1997 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta (Zadávateľ: Európska databanka)
Textový motív: EURÓPSKA DATABANKA / 185 / MAJÁK V MORI INFORMÁCIÍ
Obrazový motív: Logo Európskej databanky, telefón
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 4m, 1 štvorlístok, rozliš. číslo 1 v dolnej výseči
Obdobie používania: CS - 2/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
          SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta (Zadávateľ: ERVO - Ervín Smažák)
Textový motív: MEDZINÁRONÝ / ZÁVOD / PO 25. ROKOCH / CIEĽ 4. ETAPY / BRATISLAVA
Obrazový motív: Logo súťaže a nápis LONDON SYDNEY MARATHON
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 4m, 1 štvorlístok, rozliš. číslo 1 v dolnej výseči
Obdobie používania: - 4/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
Poznámky a zaujímavosti: Dve gramatické chyby: Neprávne slovo "ZÁVOD", správne "MEDZINÁRODNÉ PRETEKY", nesprávne použitá radová číslovka "PO 25. ROKOCH", správne "PO 25 ROKOCH".

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta (Zadávateľ: Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie)
Textový motív: MESTSKÉ MÚZEUM 13. 27. 4. 1996 / NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA / OLYMPFILA / BRATISLAVA´96
Obrazový motív: Logo národnej filatelistickej výstavy OLYMPFILA BRATISLAVA ´96
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 4m, 1 štvorlístok, rozliš. číslo 1 v dolnej výseči
Obdobie používania: - 4/1996 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, 1 štvorlístok, rozliš. číslo 4 v dolnej výseči
Obdobie používania: - 1/1995 - 2/1996 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta (Zadávateľ: ERVO - Ervín Smažák)
Textový motív: MS ´95 / BRATISLAVA, 12. - 21. 4. / WORLD CHAMPIONSHIP POOL B
Obrazový motív: Logo MS´95 v ľadovom hokeji skupiny B (symbolický hokejista)
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, 1 štvorlístok, rozliš. číslo 4 v dolnej výseči
Obdobie používania: - 4/1995 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Ascom Hasler (AH) - vd - 5m, tri plné päťcípe hviezdičky (širší mostík)
Obdobie používania: - 11/1994 - 6/1997
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Ascom Hasler (AH) - vd - 5m, tri plné päťcípe hviezdičky (normálny mostík)
Obdobie používania: - 1/1997 - 12/2008
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 6m, tri lúčové šesťcípe hviezdičky
Obdobie používania: - 12/1999 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
SLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Pošta (Zadávateľ: Slovenský olympijský výbor/Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie)
Textový motív: SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ / OLYMPIJSKEJ A ŠPORTOVEJ / FILATELIE pri SOV / Bratislava 28.1.1995 / I. valné zhromaždenie
Obrazový motív: Logo Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, tri plné šesťcípe hviezdičky
Obdobie používania: - 1/1995 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad


Pošta BRATISLAVA 1 - Firemné OVS


Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 811 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Mototechna n. p.
Textový motív: Mototechna n.p. / ODŠTEPNÝ ZÁVOD 8 / GORKÉHO 3 / 813 75 BRATISLAVA
Typ výplatného stroja: Pitney Powes (PB) - md - 3m, 1 štvorlístok
Obdobie používania: CS - 6/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
Poznámky a zaujímavosti: PSČ dohliadacej pošty "811 00".

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: AS International
Textový motív: AS INTERNATIONAL / Špecializovaný obchod s pečiatkami / Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, P.O.Box 175 / tel: / 07 / 332 123 / 07 / 334 723 / fax: / 07 / 564 01
Obrazový motív: Ručná pečiatka
Typ výplatného stroja: Ascom Hasler (AH) - vd - 5m, 3 hviezdičky
Obdobie používania: CS - 1/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Mestská správa Slovenského štatistického úradu
Textový motív: Mestká správa / Slovenského štatistického / úradu / 812 22 BRATISLAVA
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 4m, 3 hviezdičky
Obdobie používania: CS - 2/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1
Poznámky a zaujímavosti: Chýbajúce "s" v slove Mestká, správne Mestská.

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Slovenská kniha - Knižná distribúcia
Textový motív: SLOVENSKÁ KNIHA / KNIŽNÁ DISTRIBÚCIA / ŠTEFÁNIKOVA 27 / 8 2 6 BRATISLAVA
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, 3 hviezdičky
Obdobie používania: CS - 4/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

Por. č.: XY.
ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
Používateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora
Textový motív: Slovenská / obchodná / a priemyselná / komora / Gorkého 9 / , 816 03 Bratislava
Obrazový motív: Logo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - vd - 4m, 3 hviezdičky
Obdobie používania: CS - 1/1993 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

 • Por. č.: XY.
 • ČESKOSLOVENSKO - 810 00 BRATISLAVA 1
 • Používateľ: SOREA
 • Textový motív: SOREA / SLOVENSKÁ ODBORÁRSKA / REKREÁCIA / KRÁĽOVSKÉ ÚDOLIE č. 8 / 813 73 BRATISLAVA
 • Typ výplatného stroja: Postalia (PO) - md - 4m, bez hviezdičiek (nepotvrdené!)
 • Obdobie používania: CS - 3/1993 -
 • Poznámky a zaujímavosti: PSČ dohliadacej pošty "801 00" (slabo čitateľné).
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad


Pošta BRATISLAVA 1 - DEKVS


 • Lic. č.: 70097
 • Slovenská POŠTA - 810 00 BRATISLAVA 1
 • Používateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Textový motív: Ministerstvo práce, / sociálnych vecí a rodiny / Slovenskej republiky / Špitálska 4,6,8 / 816 43 Bratislava
 • Obrazový motív: Štátny znak Slovenska
 • Typ výplatného stroja: DEKVS (70097)
 • Obdobie používania: SVK - 02/2016 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

 • Lic. č.: 71554
 • Slovenská POŠTA - 810 00 BRATISLAVA 1
 • Používateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Textový motív: MINISTERSTVO / PÔDOHOSPODÁRSTVA / A ROZVOJA VIDIEKA / SLOVENSKEJ REPUBLIKY / Dobrovičova 12 / 812 66 BRATISLAVA 1
 • Obrazový motív: Logo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - ratolesť
 • Typ výplatného stroja: DEKVS (71554)
 • Obdobie používania: SVK - 11/2015 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad

 • Lic. č.: 91647
 • Slovenská POŠTA - 810 00 BRATISLAVA 1
 • Používateľ: Komunálna poisťovňa, a.s.
 • Textový motív: KOMUNÁLNA / poisťovňa / VIENNA INSURANCE GROUP / KOMUNÁLNA poisťovňa. a.s. / Vienna Insurance Group / CENTRÁLA / Štefánikova 8, 811 05 BRATISLAVA 1
 • Obrazový motív: Logo Komunálnej poisťovne.
 • Typ výplatného stroja: DEKVS (91647)
 • Obdobie používania: SVK - 02/2010 - 04/2011 -
OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Späť na prehľad
Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists