Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

Collector organizations, associations, societies, clubs, sections, ...

Collector organizations, associations, societies, clubs, sections, ...
Author: Vojtech Jankovič
Published: 16. 12. 2016 23:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of active collector organizations, associations, societies, clubs, sections, ...Zberateľské organizácie, združenia, spolky, kluby, sekcie, ...


Pre zberateľov, či už začiatočníkov alebo pokročilých, je nevyhnutnou pomôckou členstvo vo všeobecných, pri určitom stupni rozvoja, aj v odborných filatelistických spoločnostiach, spolkoch alebo kluboch. Informačný filatelistický portál www.postoveznamky.sk podporuje všetky formy filatelie a zbierania poštových známok a ďalších filatelistických materiálov, preto prináša zoznam známych záujmových filatelistických a zberateľských združení.

Pre lepší prehľad je zoznam typovo rozdelený do troch častí podľa predmetu záujmu. Niektoré sa môžu prekrývať, preto ich uvádzame vo viacerých kategóriách.

» VŠEOBECNE zmerané združenia orientované na filateliu a zbertaeľstvo bez ohľadu na bližšie zameranie zberateľov poštovú dokumentáciu určitého teritória (napríklad národné filatelistické zväzy a federácie, filatelsitické akadémie a pod.).

» » Slovenská filatelistická akadémia

» » ZSF - Zväz slovenských filatelistov

» POŠTOVO-HISTORICKY zmerané združenia orientované na poštovú dokumentáciu a poštovú históriu väčšinou určitého teritória alebo špecifického typu poštovej prepravy (napríklad vlakové pošty na konkrétnom území, letecká pošta, poštová automatizácia a pod.).

» » Slovenská filatelistická akadémia

» TERITORIÁLNE zmerané združenia orientované na poštové materiály určitého teritória, krajiny alebo štátneho útvaru (napríklad známky Slovenského štátu 1939 - 1945, štátne útvary súvisiace s bývalým Československom, známky OSN, tzv. známkové územia a pod.).

» » Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF

» » ASFE Slovakia - Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území

» » The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain

» » SCP - The Society for Czechoslovak Philately

» TEMATICKY zamerané združenia orientované na určité námety (doprava, šport, železnice, hudba, olympijské hry, známky na známkach a pod.).

» » Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

» » OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu

» » Spoločenstvo Sv. Gabriel

» MATERIÁLOVO zamerané združenia orientované na určité typy zberateľských materiálov (napríklad poštové celiny, analogické pohľadnice, perfiny, odtlačky výplatných strojov (OVS), automatové známky a pod.).

» » ANALOGICKÉ POHLEDNICE - Český maximafilatelsitický blog
Ak viete o filatelistickom alebo zberateľskom združení, ktoré v našom zozname nefiguruje, máte web stránku / blog vlastného filatelistického združenia alebo spolku alebo poznáte web stránku združenia, ktorá nie je v zozname, prosím, napíšte nám!. Vopred ďakujeme!
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists