Perfins - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Specialized sections

Specialized sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2020

Perfins

Perfins

Perfins


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Perfiny - úvod k zbieraniu perfinov, t. j. ochranných perforovaných otvorov na poštových známkach a iných ceninách.


Odborná sekcia Perfiny je venovaná zbieraniu známok opatrených kontrolným perforovaním známym ako perfin, ktoré slúžilo ako ochrana zásob známok u podnikateľov a veľkých firiem pred ich odcudzením zamestnancami. Pošta tento spôsob ochrany uznala a známky takto označené prijímala na ďalšiu dopravu bez problémov, takže neslúžili na špekulačné účely. Preto ich môžeme zaradiť medzi rýdze filatelistické materiály. Perfiny nájdeme na známkach určených na úhradu bežných poštových úkonov, napr. výplatného za poštový lístok, obyčajný alebo doporučený list, ale aj na balíkových sprievodkách, dobierkových zásielkách a ďalších druhoch zásielok. Perfiny môžeme taktiež nájsť na kolkoch a iných poštových a nepoštových ceninách.


Obsah odbornej sekcie Perfiny
Základné pojmy


Výraz perfin (nesprávne perfín), vznikol ako skratka anglických slov PERForated INitials (PERForované INiciály) a používa sa na označenie súboru dierok vyrazených zvláštnym strojčekom do plochy známky. Dierky perfinov sú zvyčajne usporiadané do formy monogramu, písmen, číslic alebo iných značiek.

Perfinovací strojček používaný na perfinovanie jednotlivých známok a ukážka perfinu P.N.E.M.
 
Perfinovací strojček používaný na perfinovanie jednotlivých známok a ukážka perfinu P.N.E.M. (pohľad zo zadnej strany známky).


Perfiny mali od počiatku ochrannú funkciu, ako ochrana zásob známok u podnikateľov a veľkých firiem pred ich odcudzením zamestnancami. Druhou funkciou, ktorá sa pravdepodobne začala využívať až neskôr, bola propagačná funkcia. Existuje mnoho perfinov z rôznych krajín, ktoré sú vytvorené veľmi ozdobne. A v spojení s nápadito vyhotovenou prítlačou na firemných tlačovinách (obálkach) bol celok - t. j. obálka s nalepenou známkou opatrenou perfinom - pôsobivým reklamným a propagačným materiálom, ktorý mohol prispievať k marketingovým aktivitám firmy.

Poštový lístok firmy Victoria Werke s perfinom
 
Marketing: Reklamný poštový lístok nemeckej firmy Victoria Werke s reklamnou prítlačou propagujúcou výrobu dámskych bicyklov značky VICTORIA a známkou s perfinom V.&W.


Späť na prehľad


Vznik a vývoj perfinov


Celé to začal Angličan Joseph Sloper, ktorý od 1. marca 1868 používal strojček na perfinovanie známok so svojim monogramom. Vďaka nemu sa prvé perfiny objavili v Anglicku v roku 1870 a postupne sa rozšírili takmer do celého sveta. Dnes by sme asi ťažko našli známkovú krajinu, na ktorej známkach sa perfiny neobjavili.

Na území Rakúsko-Uhorska bolo používanie perfinov povolené dňa 13. apríla 1877, kedy vyšiel v Post-Verordungsblatte výnos č. 23, ktorý povoľoval používanie perfinov na poštových známkach na celom území monarchie. Od roku 1886 bolo povolené rozšírenie perfinov aj na poštovné celiny, kolky, poštové poukážky a sprievodky.

Späť na prehľad


Zbieranie perfinov vo svete


Zbieranie perfinov bolo dlho zaznávanou oblasťou filatelie, pretože známky perforované perfinmi boli považované za poškodené. Postupom času sa však dostali do zorného poľa zberateľov, ktorí ich začali študovať z rôznych pohľadov, napríklad podľa používateľov perfinov, podľa časových období používania perfinov, podľa známok, na ktorých sú perfiny použité a tiež podľa námetového zamerania perfinu na základe jeho tvaru. Pretože perfiny je teoreticky možné urobiť perforovaním známok aj dodatočne, najspoľahlivejšou formou zbierania sú známky s perfinmi na originálnych kompletných celistvostiach. V prípade, že takáto celistvosť nesie identifikačné znaky používateľa perfinu, hovoríme jej identifikačná celistvosť (IC). Identifikačné celistvosti, okrem toho, že sú najhodnotnejšou časťou zbierky perfinov, pomáhali a stále pomáhajú identifikovať používateľov perfinov, najmä v prípade, ak ide o perfiny s podobnými vzormi alebo perforovanými písmenami.

  Obálka so známkou s perfinom firmy ES-KA Cheb. Známka s perfinom K & S firmy ES-KA, Cheb (skratka Kastrup & Swetlik).  
 
  Identifikačná celistvosť: Firemná obálka firmy Es-Ka Cheb s reklamnou prítlačou (aj na zadnej strane) a známkou s perfinom K&S.  


Systematické štúdium a zbieranie perfinov je nemysliteľné bez vzájomnej komunikácie a výmeny informácií a materiálov medzi zberateľmi, preto vznikli spoločnosti, kluby a spolky, prípadne internetové stránky a blogy, ktoré sa zbieraniu perfinov venujú. Medzi najvýznamnejšie spolky a spoločnosti s ľahko dostupnými internetovými stránkami patria:

Poštový lístok firmy Dunlop Pneumatic Tyre Company s perfinom
 
Špecializácia: Obálka anglickej firmy Dunlop Pneumatic Tyre Company s tromi známkami s perfinom DP TCo, pričom ľavá známka je opatrená perfinom dvakrát, z toho raz opačne.


Späť na prehľad


Zbieranie perfinov v Čechách a na Slovensku


Zberatelia perfiny zbierajú, študujú a snažia sa ich poznať zo všetkých strán: kto konkrétny perfin používal, čím sa zaoberal, ako dlho sa perfin používal, či mala firma viac rôznych perfinov (napr. v rôznych krajinách), či pochádza perfin zo strojčeka, ktorý umožnil razbu len jedného perfinu nebo viac perfinov súčasne ... atď. Otázok je mnoho a stále je čo objavovať.

Zberatelia perfinov majú na Slovensku svoju spoločnosť zberateľov perfinov, ktorá sídli v Košiciach pod krídlami KF 54 - 01 Košice a ktorá spolu so sesterskou českou Společnosti sběratelů perfinů SČF vydáva štyrikrát ročne odborný časopis PERFINY, v ktorom možno nájsť množstvo zaujímavých informácií o našich a zahraničných perfinoch, ich identifikácii a katalogizácii. Ďalším chvályhodným výsledkom tvorivej a bádateľskej činnosti spoločnosti zberateľov perfinov v Čechách a na Slovensku je katalogizované spracovanie slovenských perfinov, resp. perfinov používaných na slovenskom území (viď nižšie).

Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINY
 
Titulná stránka časopisu PERFINY (slovenská verzia).


Zberatelia a záujemcovia o tento zaujímavý zberateľský odbor sú vítaní. V prípade záujmu o členstvo v spoločnosti kontaktujte slovenskú redakciu časopisu PERFINY (Ing. Ján Marenčík, Sputniková 1, 040 12 Košice, mmarencikova@chello.sk), resp. českú redakciu časopisu PERFINY (PhMr. Vladislav Beneš, Na Bradle 951, 582 91 Světlá nad Sázavou, vlabes@seznam.cz).


Späť na prehľad


Odborná literatúraTlačené katalógy, odborné štúdie a monografie


Každá filatelisticky vyspelá krajina ma spracovaný aspoň evidenčný, v niektorých prípadoch aj ilustrovaný, katalóg perfinov, väčšinou usporiadaná abecedne podľa písmen perfinov. Pretože zbieranie perfinov nepatri medzi komerčne atraktívne oblasti filatelie, katalógy perfinov nevydávajú veľké vydavateľské firmy, ale väčšinou len záujmové spolky a spoločnosti. Nevýhodou je, že záujemca o katalóg sa musí stať členom spoločnosti (čo ale prináša aj rad výhod); výhodou je, že takéto katalógy sú väčšinou spracované veľmi kvalitne a na ich skvalitňovaní sa neustále pracuje.

Katalógy perfinov krajín sveta:

  • Lente, I.: A Magyar Perfinek Katalogusa, 2014.
  • ARGE PERFINA: AUSTRIA - PERFIN Spezial Katalog der österreichischenFirmenlochungen, 2007.
A Magyar Perfinek Katalogusa   AUSTRIA - PERFIN Spezial Katalog der österreichischenFirmenlochungen


Katalógy československých, českých a slovenských perfinov:

  • Maxa, V, Fejtek, V., Janeček, L.: Katalog perfinů z území Československa, KF-0065, Praha, 1987.
  • Fejtek, V. , Marenčík, J. , Kuběnka, J. , Kotek, T.: Katalóg perfinov z územia Slovenska, Skupina zberateľov perfinov - Košice, Košice, 1997, 66 s.
Katalog perfinů z území Československa   Katalog výplatních otisku z území Československa 1948-48Časopis českých a slovenských zberateľov perfinov PERFINYČlánky na www.postoveznamky.sk venované problematike zbierania perfinovVšeobecné internetové zdroje venované perfinom


Späť na prehľad


Vystavovanie perfinov a filatelistické exponáty


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných perfinom:


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných perfinom na EXPONETe (Virtuálna filatelistická výstava EXPONET - www.exponet.info):

Prehľad všetkých exponátov venovaných perfinom na www.exponet.info: Výběr exponátů podle oborového zařazení - Perfiny.

Späť na prehľad


Aktualizácia odbornej sekcie Perfiny


Nové prírastky a aktualizáciu tejto sekcie nájdete v informačnom ozname: Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii PERFINY. Ak máte informácie o ďalších známkach a iných materiáloch, dajte nám, prosím, vedieť.

Späť na prehľad
V prípade akýchkoľvek pripomienok k obsahu tejto sekcie, nápadov na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo ak máte zaujímavé perfiny, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte perfiny, o ktorých chcete vedieť viac.

Správca obsahu sekcie Perfiny: Vojtech Jankovič

Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 01. 2011 16:19 Post a comment

Perfins

Perfins
Perfins
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

(anonym)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2020 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk