Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Section of Russia Stamp Territories

Section of Russia Stamp Territories
Author: Simon Horecký
Published: 16. 12. 2016 20:09

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the activities and publishing activities of the Section of Russia stamp territories.


Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF


História a činnosť Sekcie známkových zemí Ruska pri SČF


Sekcia bola založená v októbri 1967, a je najstaršou sekciou zberateľov teritoriálnej filatelie v Česko-Slovensku. Zakladateľmi boli pražskí filatelisti Josef Hoffman a traja Františkovia Šulc, Švarc a Daniel. V roku 1969 sme začali vydávať časopis o sovietskych a ruských známkach a celistvostiach, s názvom "Informace sekce SSSR". Najväčší rozmach zažila sekcia v roku 1986, keď mala okolo 350 členov. V súčasnosti združuje okolo 50 členov z najrôznejších kútov Česka a Slovenska a takisto aj niekoľko členov zo zahraničia. Nepretržite od roku 1969 vydávame dva krat do roka časopis v súčasnosti pod názvom "Informace sekce známkových zemi Ruska" so zaujímavými článkami o ruských a sovietskych známkach a poštovej histórii. Okrem známok Ruska/ZSSR sa v Informáciách objavujú aj články o iných územiach viažucich sa k Rusku, ako je Ukrajina, Kaukazské republiky, pošta armád počas Ruskej občianskej vojny a pod. Od roku 2017 je spravodajca distribuovaný výlučne elektronicky. Dvakrát do roka tiež usporadúvame priateľské výmenné stretnutie členov. Členstvo v sekcii je úplne bezplatné.

V roku 2012 sme oslavovali naše 45. narodeniny a pri tejto príležitosti sme usporiadali v Brne propagačnú filatelistickú výstavu zameranú na známkové územia Ruska, ktorá zaznamenala veľký úspech, osobne sa jej zúčastnil aj konzul Ruskej Federácie sídliaci v Brne.


Filatelistická literatúra členov Sekcie známkových zemí Ruska pri SČF


Do dnešného dňa sekcia vydala celkom 12 filatelistických príručiek a jeden rusko-český filatelistický slovníček..

Filatelistická literatúra vydaná členmi sekcie:

» Autorský kolektív Sekcie: RSFSR – SSSR.

» Ladislav Červinka: Doplatné známky SSSR.

» Miroslav Bláha: Zakarpatsko.

» Ladislav Červinka: RSFSR Dobročinné známky 1921-1923.

» Ladislav Červinka: RSFSR 1 a 2 štandardná emisia.

» Ladislav Červinka: RSFSR Predtlačová a 3 štandardná emisia 1922-1923.

» Ján Podhájsky, Václav Zeman: Celistvosti RSFSR v období inflácie 1921-1923.

» Ladislav Červinka, Ján Podhájsky, Alois Vávra: Prvá výplatná emisia SSSR 1923-1928.

» Alois Vávra: Opakované vydania poštových známok SSSR 192-1992.

» Dr. Pavel Cais: Ukrajina, známky, celiny a poštový prevoz.

» Dr. Pavel Cais: Ukrajina II, Západná Ukrajina a miestne vydania.

» Alois Vávra: Rusko-Česky filatelistický slovníček.

» Ján Podhájsky: Ruská pošta av utečeneckých táboroch v rokoch 1920-1921.Odborné články členov a spolupracovníkov Sekcie známkových zemí Ruska pri SČF


Články členov a spolupracovníkov Sekcie známkových zemí Ruska pri SČF venované problematike známkových území Ruska usporiadané chronologicky podľa dátumu zaradenia od najnovšieho:

» Podnestersko (M. Kováč, 2024)

» Lepšie neskôr ako nikdy (Príbeh doporučeného listu z roku 1914) (S. Horecký, 2023)

» Pečiatky na lotyšských známkach (J. Ratiborský, 2021)

» Menová reforma 1961 (S. Horecký, 2021)

» Hľadanie tajomnej krásky neznámej (A. Vávra, 2020)

» Harček Zelené Tokio 1964 (A. Vávra, 2020)

» Poštová história Nemeckej Povolžskej autonómnej SSR (S. Horecký, 2020)

» Československé légie v Rusku (S. Horecký, 2019)

» Pošty Chivského chanátu (I. Szostok, 2019)

» Pošty Bucharského emirátu (I. Szostok, 2019)

» Poštové použitie sporiteľných známok (H. Motal, 2018)

» Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve (S. Horecký, 2018)

» Konstantinopol – Gruzínská Levanta 1921 (I. Szostok, 2017)

» Záhadná celina s množstvom otáznikov (S. Horecký, 2017)

» Finsko - smíšené frankatury (V. Kaisr, 2017)

» Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (Dr. Pavel Cais, 2016)

» 2. svetová vojna a Sovietsky zväz v zrkadle poštovej histórie (S. Horecký, 2016)

» Splnený sen - Kaliningradská oblasť (S. Horecký, 2015)

» Lužskij sovdep (V. Šulc, 2015)

» Co je to „ФИШЕР“? (A. Vávra, 2014)

» Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi (S. Horecký, 2014)

» Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917 (Dr. Pavel Cais, 2013)

» Poľná pošta Ruských expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny (S. Horecký, 2012)

» Príbeh zajateckej kartočky (S. Horecký, 2012)

» Celistvosť z Kazachstanu (S. Horecký, 2012)

» Dopisnice přepravená 1. 9. 1936 prvním letem z Moskvy do Prahy (J. Sůva, 2012)

» Překrásny dopis (I. Vávra, 2012)

» Pošta armády generála Judeniča (S. Horecký, 2012)

» Z Vladivostoku do New Yorku (S. Horecký, 2011)Členstvo v Sekcii známkových zemí Ruska pri SČF


V prípade, že sa zaujímate o ruské alebo sovietske známky, prípadne poštovú históriu, tak neváhajte a vstúpte do sekcie. Podmienky na vstup do sekcie nie sú žiadne, iba mať záujem a chuť zbierať známky. Členstvo je zdarma.

Kontaktná osoba: Simon Horecký

Email: simon.horecky@gmail.com
Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists