Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Section of Russia Stamp Territories

Section of Russia Stamp Territories
Author: Simon Horecký
Published: 16. 12. 2016 20:09

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information on the activities and publishing activities of the Section of Russia stamp territories.


Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF


História a činnosť Sekcie známkových zemí Ruska pri SČF


Sekcia bola založená v októbri 1967, a je najstaršou sekciou zberateľov teritoriálnej filatelie v Česko-Slovensku. Zakladateľmi boli pražskí filatelisti Josef Hoffman a traja Františkovia Šulc, Švarc a Daniel. V roku 1969 sme začali vydávať časopis o sovietskych a ruských známkach a celistvostiach, s názvom "Informace sekce SSSR". Najväčší rozmach zažila sekcia v roku 1986, keď mala okolo 350 členov. V súčasnosti združuje okolo 50 členov z najrôznejších kútov Česka a Slovenska a takisto aj niekoľko členov zo zahraničia. Nepretržite od roku 1969 vydávame dva krat do roka časopis v súčasnosti pod názvom "Informace sekce známkových zemi Ruska" so zaujímavými článkami o ruských a sovietskych známkach a poštovej histórii. Okrem známok Ruska/ZSSR sa v Informáciách objavujú aj články o iných územiach viažucich sa k Rusku, ako je Ukrajina, Kaukazské republiky, pošta armád počas Ruskej občianskej vojny a pod. Od roku 2017 je spravodajca distribuovaný výlučne elektronicky. Dvakrát do roka tiež usporadúvame priateľské výmenné stretnutie členov. Členstvo v sekcii je úplne bezplatné.

V roku 2012 sme oslavovali naše 45. narodeniny a pri tejto príležitosti sme usporiadali v Brne propagačnú filatelistickú výstavu zameranú na známkové územia Ruska, ktorá zaznamenala veľký úspech, osobne sa jej zúčastnil aj konzul Ruskej Federácie sídliaci v Brne.


Filatelistická literatúra členov Sekcie známkových zemí Ruska pri SČF


Do dnešného dňa sekcia vydala celkom 12 filatelistických príručiek a jeden rusko-český filatelistický slovníček..

Filatelistická literatúra vydaná členmi sekcie:

» Autorský kolektív Sekcie: RSFSR – SSSR.

» Ladislav Červinka: Doplatné známky SSSR.

» Miroslav Bláha: Zakarpatsko.

» Ladislav Červinka: RSFSR Dobročinné známky 1921-1923.

» Ladislav Červinka: RSFSR 1 a 2 štandardná emisia.

» Ladislav Červinka: RSFSR Predtlačová a 3 štandardná emisia 1922-1923.

» Ján Podhájsky, Václav Zeman: Celistvosti RSFSR v období inflácie 1921-1923.

» Ladislav Červinka, Ján Podhájsky, Alois Vávra: Prvá výplatná emisia SSSR 1923-1928.

» Alois Vávra: Opakované vydania poštových známok SSSR 192-1992.

» Dr. Pavel Cais: Ukrajina, známky, celiny a poštový prevoz.

» Dr. Pavel Cais: Ukrajina II, Západná Ukrajina a miestne vydania.

» Alois Vávra: Rusko-Česky filatelistický slovníček.

» Ján Podhájsky: Ruská pošta av utečeneckých táboroch v rokoch 1920-1921.Odborné články členov Sekcie známkových zemí Ruska pri SČF


Články venované problematike známkových území Ruska usporiadané chronologicky podľa dátumu zaradenia od najnovšieho:

Nové - nedávno doplnené » Pečiatky na lotyšských známkach (J. Ratiborský, 2021)

» Menová reforma 1961 (S. Horecký, 2021)

» Hľadanie tajomnej krásky neznámej (A. Vávra, 2020)

» Harček Zelené Tokio 1964 (A. Vávra, 2020)

» Poštová história Nemeckej Povolžskej autonómnej SSR (S. Horecký, 2020)

» Československé légie v Rusku (S. Horecký, 2019)

» Pošty Chivského chanátu (I. Szostok, 2019)

» Pošty Bucharského emirátu (I. Szostok, 2019)

» Poštové použitie sporiteľných známok (H. Motal, 2018)

» Diplomatická pošta americkej ambasády v Moskve (S. Horecký, 2018)

» Konstantinopol – Gruzínská Levanta 1921 (I. Szostok, 2017)

» Záhadná celina s množstvom otáznikov (S. Horecký, 2017)

» Finsko - smíšené frankatury (V. Kaisr, 2017)

» Súkromné pretlačové vydanie Jasiňa marec 1939 (Dr. Pavel Cais, 2016)

» 2. svetová vojna a Sovietsky zväz v zrkadle poštovej histórie (S. Horecký, 2016)

» Splnený sen - Kaliningradská oblasť (S. Horecký, 2015)

» Lužskij sovdep (V. Šulc, 2015)

» Co je to „ФИШЕР“? (A. Vávra, 2014)

» Diplomatická pošta - Zaujímavá celistvosť s otáznikmi (S. Horecký, 2014)

» Pretlač “Occupation Azirbayedjan“ na výplatných známkach Ruska 1909 – 1917 (Dr. Pavel Cais, 2013)

» Poľná pošta Ruských expedičných oddielov vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny (S. Horecký, 2012)

» Príbeh zajateckej kartočky (S. Horecký, 2012)

» Celistvosť z Kazachstanu (S. Horecký, 2012)

» Dopisnice přepravená 1. 9. 1936 prvním letem z Moskvy do Prahy (J. Sůva, 2012)

» Překrásny dopis (I. Vávra, 2012)

» Pošta armády generála Judeniča (S. Horecký, 2012)

» Z Vladivostoku do New Yorku (S. Horecký, 2011)Členstvo v Sekcii známkových zemí Ruska pri SČF


V prípade, že sa zaujímate o ruské alebo sovietske známky, prípadne poštovú históriu, tak neváhajte a vstúpte do sekcie. Podmienky na vstup do sekcie nie sú žiadne, iba mať záujem a chuť zbierať známky. Členstvo je zdarma.

Kontaktná osoba: Simon Horecký

Email: simon.horecky@gmail.com
Author: Simon Horecký

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists