Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

Updated issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

03. 03. 2023

Exhibitions and exhibits

Beginning   <<   1   2   >>   End
11. 07. 2016

How was the WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016?

Report of the National Commissioner and the exhibitor from the WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016.

Vojtech Jankovič (Národný komisár výstavy World Stamp Show New York 2016)
13. 08. 2014

Creation of regional collection and postal history exhibit

Článok renomovaného zberateľa a autora vynikajúcich súťažných exponátov venovaný regionálnemu pohľadu na tvorbu poštovo-historickej zbierky, resp. výstavného exponátu na príklade Spiša v pomerne veľmi zaujímavom období rokov 1938 – 1948, bohatom na mnohé historické udalosti.

František Divok
Beginning   <<   1   2   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists