Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF.

17. 07. 2023

Exhibitions and exhibits

Beginning   <<   1   2   3   >>   End
28. 07. 2023

National philatelic exhibition BRATISLAVAFILA 2023

View on the BRATISLAVAFILA 2023 National philatelic exhibition in Bratislava through the eyes of the successful exhibitor of the Union of Slovak Philatelists, Jaromír Petřík.

Jaromír Petřík
15. 10. 2018

Exhibiting of postcards (FEPA)

Excerpt from the rules of the competitive class of postacard on FEPA exhibition.

José Maron Moreno (Do slovenčiny preložil a texty v zátvorkách zaradil Alex Urminský)
11. 07. 2016

How was the WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016?

Report of the National Commissioner and the exhibitor from the WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016.

Vojtech Jankovič (Národný komisár výstavy World Stamp Show New York 2016)
13. 08. 2014

Creation of regional collection and postal history exhibit

Článok renomovaného zberateľa a autora vynikajúcich súťažných exponátov venovaný regionálnemu pohľadu na tvorbu poštovo-historickej zbierky, resp. výstavného exponátu na príklade Spiša v pomerne veľmi zaujímavom období rokov 1938 – 1948, bohatom na mnohé historické udalosti.

František Divok
Beginning   <<   1   2   3   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists