Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

Overview of postage stamps, miniature sheets and other stamp products issued within the joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

13. 02. 2024

What do we collect

29. 12. 2023

What do we collect? ... stamps of Arab Sheikhdoms

Overview of various issues of postage stamps and "stamps" issued directly by Arab Sheikhdoms or with or even without their permission and distinguishing their philatelic value.

Vojtech Jankovič
16. 08. 2016

What do we collect? ... collection value

Article from the "What do we collect?" series devoted to the problems of proper collection value determination, either for collector's personal needs or for the collection sale.

Vojtech Jankovič
12. 03. 2012

What do we collect? ... Pictorial postal cards

Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný tematickému zbieraniu celinových pohľadníc, nazývaných tiež pohľadnice s natlačenou známkou.

Vojtech Jankovič, Peter Malík
21. 05. 2011

What do we collect? ... introduction

Úvodný príspevok sekcie "Čo zbierame?" venovanej popisu a zaujímavostiam rôznych typov poštových dokladov (filatelistických materiálov) hlavne z pohľadu tematickej filatelie.

Vojtech Jankovič (12. 4. 2011)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists