All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

21. 05. 2023

What do we collect?

16. 08. 2016

What do we collect? ... collection value

Article from the "What do we collect?" series devoted to the problems of proper collection value determination, either for collector's personal needs or for the collection sale.

Vojtech Jankovič
12. 03. 2012

What do we collect? ... Pictorial postal cards

Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný tematickému zbieraniu celinových pohľadníc, nazývaných tiež pohľadnice s natlačenou známkou.

Vojtech Jankovič, Peter Malík
21. 05. 2011

What do we collect? ... introduction

Úvodný príspevok sekcie "Čo zbierame?" venovanej popisu a zaujímavostiam rôznych typov poštových dokladov (filatelistických materiálov) hlavne z pohľadu tematickej filatelie.

Vojtech Jankovič (12. 4. 2011)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists