Issue plan of Slovak postage stamps for 2021

The issue plan of Slovak postage stamps for 2021. The overview of the pictures of all stamps already issued and stamps in the design phase can be found below the article.

01. 09. 2021

What do we collect?

16. 08. 2016

What do we collect? ... collection value

Article from the "What do we collect?" series devoted to the problems of proper collection value determination, either for collector's personal needs or for the collection sale.

Vojtech Jankovič
12. 03. 2012

What do we collect? ... Pictorial postal cards

Príspevok z cyklu "Čo zbierame?" venovaný tematickému zbieraniu celinových pohľadníc, nazývaných tiež pohľadnice s natlačenou známkou.

Vojtech Jankovič, Peter Malík
21. 05. 2011

What do we collect? ... introduction

Úvodný príspevok sekcie "Čo zbierame?" venovanej popisu a zaujímavostiam rôznych typov poštových dokladov (filatelistických materiálov) hlavne z pohľadu tematickej filatelie.

Vojtech Jankovič (12. 4. 2011)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists