Introduction of the postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775

Occasional postmark used in Cerveny Klastor on the occasion of the ceremonial introduction of postage stamp Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary.

26. 07. 2024

Cartes maximum (Maximaphily)

Cartes maximum (Maximaphily)
Author: Ján Mička, Vojtech Jankovič
Published: 17. 01. 2011 14:31

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Analogické pohľadnice (Cartes Maximum) (CM) - úvod k zbieraniu CM.Základné pojmy


Analogická pohľadnica (medzinárodné pomenovanie carte maximum, skratka CM) je zberateľský objekt, ktorý sa skladá z troch zložiek:

  • poštová známka
  • poštová pečiatka
  • pohľadnica

Keď sa spoja tieto tri zložky do analogického súladu, vzniká analogická pohľadnica (tiež cartes maximum (fr.) alebo maximum card (angl.), skratka CM). Analogický súlad znamená, že vyobrazenie na platnej poštovej známke sa musí zhodovať s obrázkom na pohľadnici. Známka sa nalepí na obrazovú stranu pohľadnice a opečiatkuje sa analogicky zhodnou príležitostnou alebo dennou pečiatkou príslušnej pošty. Uprednostňujú sa analogické pohľadnice, na ktorých obraz na pohľadnici nie je len zväčšenou obrazu na známke. Existujú však aj výnimky. Napríklad umelecké dielo je často zobrazené v plnom rozsahu ako na obraze známky, tak na pohľadnici a na pečiatke.

Zbieraniu a tvorbe analogických pohľadníc sa venuje samostatný zberateľský odbor maximafília - odbor filatelie zahŕňajúci štúdium a tvorbu analogických pohľadníc ). V súčasnosti patrí medzi jedenásť klasifikácií filatelie uznaných Medzinárodnou filatelistickou federáciou (FIP), a má teda svoju vlastnú FIP komisiu.


Analogická pohľadnica Francúzska k známke Leonardo da Vinci - La Joconde
 
Ukážka analogickej pohľadnice so zhodným obrazom ako poštová známka - neznámy vydavateľ/autor vvroku 1995 k príležitostnej známke Leonardo da Vinci - La Joconde.Krátko z dejín maximafílie


Nejeden zberateľ analogických pohľadníc si položí otázku, ako vznikli? Kedy začali zberatelia s ich tvorbou?

Asi v r. 1895 navštívil istý cestovateľ - turista Egypt a ako to býva pri podobných príležitostiach zvykom, kúpil si aj niekoľko pohľadníc, na ktorých boli zobrazené egyptské pyramídy. A keďže aj na vtedajších egyptských poštových známkach boli obrázky pyramíd, nalepil známky na obrazovú stranu pohľadníc. Tak vznikli prvé analogické pohľadnice, z ktorých sa z tohto obdobia zachovalo veľmi málo a preto sú mimoriadne vzácne a cenné.

Aby sa predišlo nedorozumeniam pri doručovaní takto ofrankovaných pohľadníc, odosielatelia napísali na miesto, pôvodne určené pre nalepenie poštovej známky, skratku TCV, čo znamená timbre cote vue - známka na obrazovej strane. Takéto pohľadnice, z prvých desaťročí 20. storočia sú tiež veľmi cenené.

Obľuba takto zhotovených analogických pohľadníc sa rýchlo šírila, takže ešte zo „starých čias TCV“ z rokov 1920 – 1925 sú známe takéto pohľadnice, ktoré v Rumunsku zhotovil zberateľ Grigore Scarlatescu. Zo Španielska sú známe karty, ktoré medzi rokmi 1925 – 1935 zhotovoval klub „IBERIA CULTURAL FILATELICA“ a vo Francúzsku klub „LIBRE ECHANGE“.

V roku 1938 bol na výstave v Sibiu v Rumunsku vystavený exponát Berthe Dengela s názvom Pohľadnice TCV. Nebol to však maximafilistický exponát v dnešnom poňatí.

V roku 1945 si M. Lecester z Melunu kúpil v Paríži pohľadnicu so zobrazením Víťazného oblúka, poštovú známku s rovnakým obrazom nalepil na obrazovú stranu pohľadnice a na pošte č. 108 v Paríži si to dal opečiatkovať. Tomuto pánovi sa táto trojkombinácia tak zapáčila, že ju označil ako maximum a tak sa od tých čias tento filatelistický produkt nazýva cartes maximum a zberateľský odbor nazývame maximafília.

Francúzske a španielske filatelistické kluby zvolali do Dijonu na 11. až 14. septembra 1947 prvý Medzinárodný kongres maximafílie, aj keď už 3 roky predtým, v roku 1944 sa uskutočnilo kolektívne stretnutie maximafilistov, ktoré zorganizoval G. de la Ferté a následne v roku 1945 sa objavil aj ich prvý časopis. V roku 1946 bol vypracovaný a schválený prvý zberateľský poriadok analogických pohľadníc. Prvý katalóg CM bol vydaný v roku 1959.

V roku 1973 bolo na Kongrese FIP v Mníchove prijaté rozhodnutie, že exponáty analogických pohľadníc môžu byť vystavované na medzinárodných výstavách FIP. Kongres FIP r. 1976 v Madride rozhodol vytvoriť samostatnú sekciu maximafílie, čo sa však plne realizovalo až v r. 1981, kedy sa komisia maximafílie odčlenila od námetovej.

Po uvedených kongresoch a zasadaniach FIP boli v r. 1992 v španielskej Granade na 61. kongrese prijaté pravidlá pre hodnotenie súťažných exponátov na výstavách FIP, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 1995 a 5. októbra Kongres FIP v Istanbule schválil Smernice pre posudzovanie exponátov CM na výstavách FIP (SREV). Kongresy FIP v Madride 2000 a v Soule 2002 formulovali podmienky a smernice až do dnešnej podoby maximafílie.


Zbieranie analogických pohľadníc na Slovensku


A ako je to so slovenskou organizovanou maximafíliou? Odborná skupina maximafílie bola ustanovená 18. apríla 1998 v Trnave na zasadaní Komisie námetovej filatelie ZSF. Za vedúceho odbornej skupiny bol menovaný MVDr. Július Molnár, CSc. a ďalšími členmi vedenia odbornej skupiny sa stali Mgr. Ján Mička a Mgr. Milan Šnirc. Odborná skupina, ktorá sa od toho času rozrástla na vyše dve desiatky členov, úspešne spolupracuje s Komisiou CM pri FIP, ktorej prezidentom je Nicos Rangos z Cypru.


Analogická pohľadnica Slovenska k známke EUROPA: Cirkus - Emil Bačík.
 
Ukážka analogickej pohľadnice so zhodným obrazom ako poštová známka - vydala Slovenská pošta v roku 2002 k príležitostnej poštovej známke EURÓPA: Cirkus - Emil Bačík.


Analogická pohľadnica Slovenska k známke Janko Hraško.
 
Ukážka analogickej pohľadnice s nie zhodným (analogickým) obrazom ako poštová známka - vydala Slovenská pošta v roku 2007 k výplatnej známke Janko Hraško.


Analogická pohľadnica Francúzska - 100 rokov poštovej známky 1849 - 1949   Analogická pohľadnica Francúzska - 100 rokov poštovej známky 1849 - 1949
 
Dve zdanlivo rovnaké analogické pohľadnice. Viete aký je medzi nimi rozdiel, a ktorá z nich je skutočná, a ktorá zdanlivá (nedokonalá) analogická pohľadnica? Pozrite sa lepšie na zámky a ich námet, resp. dôvod vydania....
...Prvá je bežná výplatná, pričom druhá je príležitostná vydaná presne k tejto príležitosti.


Analogická pohľadnica Francúzska - 50 rokov otvorenia cesty cez priesmyk Col d'Iseran 1937 - 1987
 
Čo myslíte, ide o skutočnú analogickú pohľadnicu? Známka vyšla pri príležitosti otvorenia cesty cez priesmyk Col d'Iseran v roku 1937, pohľadnica podľa dobovej fotografie a príležitostná pečiatka pri príležitosti 50. výročia tejto udalosti v roku 1987.Ukážky exponátov venovaných analogickým pohľadniciam


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET (www.exponet.info):Súvisiace články a oznamy venované problematike zbierania a vystavovania analogických pohľadnícSúvisiace internetové stránky a blogy venované problematike zbierania a vystavovania analogických pohľadníc

V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé analogické pohľadnice, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte analogické pohľadnice, o ktorých chcete vedieť viac.
Author: Ján Mička, Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists