Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava (Slovakia)

CAUTION: Sundays philatelic and numismatic exchange bourse in Bratislava is temoprarily canceled due to the worsening of the pandemic situation and the measures taken!

25. 10. 2020

Collectors' Bourses:
Sundays philatelic exchange bourse in Bechyne (Czech Republic)

Sundays philatelic exchange bourse in Bechyne (Czech Republic)
Location: Hotel Drak, Libušina třída, Bechyně (Česká republika)
Entry: Unspecified
Date: 25. 10. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the Regular Sundays philatelic exchange bourse in Bechyne (Czech Republic)


Čas konania: 9:00 - 11:00
(burza sa koná každú nedeľu)

Organizátor: KF 02-25 BechyněMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Časopis FILATELIE


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists