Anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the assassination of Reinhard Heydrich (Operation Anthropoid).

24. 05. 2022

Collectors' Bourses:
All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Dom slovenského misijného hnutia, Skuteckého ul. 4 (oproti kinu Hviezda), Banská Bystrica
Entry: After paying the admission
Date: 21. 05. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).


Čas konania: 8:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2023: 5. 3., 21. 3., 3. 9., 22. 10.

Zberateľské oblasti: známky, mince, pohľadnice, 0€ suvenírové bankovky, odznaky

Organizátor: Klub filatelistov v Banskej Bystrici

Informácie a objednávka stolov:

» Ladislav Hölc, Trieda SNP 48, 974 01 Banská Bystrica, mobil: 0905 / 964 471, email: ladislav.holc@gmail.com

» Roman Šajgal, Podlavická 25, 974 09 Banská Bystrica, mobil: 0905 / 660 253, email: romansajgal@centrum.skMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Ladislav Hölc

© Celoslovenské stretnutie zberateľov


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists