Interest in the entires and covers of Zvolen companies

I am interested in the purchase of postal material - postal cards, entires, covers of Zvolen companies...

15. 05. 2023

Collectors' Bourses:
All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)
Location: Dom slovenského misijného hnutia, Skuteckého ul. 4 (oproti kinu Hviezda), Banská Bystrica
Entry: After paying the admission
Date: 22. 10. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).


Čas konania: 8:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2023: 5. 3., 21. 3., 3. 9., 22. 10.

Zberateľské oblasti: známky, mince, pohľadnice, 0€ suvenírové bankovky, odznaky

Organizátor: Klub filatelistov v Banskej Bystrici

Informácie a objednávka stolov:

» Ladislav Hölc, Trieda SNP 48, 974 01 Banská Bystrica, mobil: 0905 / 964 471, email: ladislav.holc@gmail.com

» Roman Šajgal, Podlavická 25, 974 09 Banská Bystrica, mobil: 0905 / 660 253, email: romansajgal@centrum.skMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Ladislav Hölc

© Celoslovenské stretnutie zberateľov


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists