Coach trip to the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France)

Information on the coach tour to attend the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France).

12. 02. 2023

Slovakiana / Slovacicas

Slovakiana / Slovacicas
Author: Vojtech Jankovič, Ivan Križka
Published: 16. 11. 2014 23:02

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Slovakiana (or Slovacikas) - foreign stamps and other postal materials of other countries around the world related to Slovakia and Slovaks


Slovaciká - Významné osobnosti - Miloslav Mečíř
Slovaciká - Spišský hrad
Slovaciká - Vysoké Tatry
Slovaciká - Nápisy, znaky a symboly - Slovenský štátny znak
Slovaciká - Slovenskí autori - Peter Biľak
Slovaciká - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar


Vašu zbierku Slovenska môžu obohatiť a spestriť známky, hárčeky, UTL, PL i FDC, ktoré súvisia s našou krajinou, vydané v štátoch celého sveta. Nájdete na nich názov, štátny znak či vlajku Slovenska. Alebo portrét a meno našej významnej politickej, kultúrnej, vedeckej a športovej osobnosti. Taktiež vyobrazenie slovenskej prírody, kultúrnych, technických a historických pamiatok.

Pre lepšiu orientáciu zoskupujeme slovaciká podla rôznych kritérií do viacerých kategórií. Je len a len na každom zberateľovi, ku ktorej sa prikloní a podľa ktorej si bude slovaciká do svojej zbierky zaradovať. V súčasnosti ponúkame nasledovných päť kategórií slovacík (je prirodzené, že niektoré známky sú zaradené súčasne vo viacerých kategóriách):

1. Slovaciká zoskupené podľa obrazových znakov a textov

2. Slovaciká zoskupené podľa udalostí

3. Slovaciká zoskupené podla spoločných vydaní

4. Slovaciká zoskupené podla slovenských autorov

5. Slovaciká zoskupené podľa krajín vydania1. Slovaciká zoskupené podľa obrazových znakov a textov


Zoskupenie Slovacík podľa obrazových znakov a textov ako je sprievodný text a nápisy, štátna vlajka, štátny znak a iné šátne symboly, významná osobnosť, prírodný výtvor, pamätihodnosť alebo iný textový a obrazový artefakt.

» Významné osobnosti

» Pamiatky a pamätihodnosti

» Prírodné krásy a zaujímavosti

» Nápisy, znaky a symboly

» Výrobky (produkty) a iné predmety2. Slovaciká zoskupené podľa udalostí


Zoskupenie Slovacík podľa udalostí alebo podujatí, ku ktorým sa viaže ich vydanie ako sú športové a kultúrne podujatia na Slovensku, športové a kultúrne podujatia so slovenskou účasťou, vstup Slovenska do medzinárodných organizácií a inštitúcií, historické udalosti na slovenskom území a pod.

» Významné akcie a podujatia

» Významné akcie a podujatia - Vstup Slovenska do Európskej únie

» Významné akcie a podujatia - Majstrovstvá sveta a Európy vo futbale

» Významné akcie a podujatia - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji

» Významné akcie a podujatia - Letné a zimné olympijské a paralympisjké hry

» Významné akcie a podujatia - Filatelistické výstavy a iné filatelistické podujatia3. Slovaciká zoskupené podľa spoločných vydaní a spoločných obrazových motívov


Špeciálnym typom poštových známok, ktoré majú automaticky vzťah k Slovensku sú Spoločné vydania Slovenska s inými krajinami a Spoločné vydania Slovenska v rámci medzinárodných aktivít.

» Spoločné vydania Slovenska s inými krajinami

» Spoločný obrazový motív - Liečba rakoviny prsníka

» Spoločný obrazový motív - EUROPA 2000

» Spoločný obrazový motív - EUROPA 2016 (Ekológia v Európe - mysli zeleno!)4. Slovaciká zoskupené podľa slovenských autorov


Zaujímavým a na prvý pohľad často nepozorovateľným typom poštových známok a iných materiálov, ktoré majú vzťah k Slovensku sú tie, na príprave ktorých sa podieľali slovenskí autori (napr. autori výtvarných návrhov, rozkresieb, rytín, prítlačí, pečiatok alebo grafickej úpravy).

» Slovenskí autori5. Slovaciká zoskupené podľa krajín vydania


Asi najprehľadnejším, no tematicky málo vypovedajúcim, je zoskupenie slovacík podľa krajín vydania.

» Slovaciká podľa krajín vydania - Európa

» Slovaciká podľa krajín vydania - Amerika

» Slovaciká podľa krajín vydania - Afrika

» Slovaciká podľa krajín vydania - Ázia

a

» Slovaciká podľa krajín vydania - Austrália a Oceánia

» Slovaciká podľa krajín vydania - Antarktída
Aktualizácia odbornej sekcie Slovaciká


Nové prírastky doplňujeme priebežne. Informácie o aktualizácii tejto sekcie nájdete v informačných oznamoch v časti: Novinky na portáli:

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2022

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2022

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2021

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2021

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 1/2021

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 7/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 6/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 5/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 4/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2020

» Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2020


Ak máte informácie o ďalších známkach a iných materiáloch, dajte nám, prosím, vedieť.


Použité zdroje


© Wikipédia, slobodná encyklopédia

© Osobnosti.sk


Poďakovanie


Za poskytnuté informácie a objavenie nových SLOVACÍK ďakujeme najmä nasledovným zberateľom:
I. Križka (Bratislava), R. Šulej (Bratislava), P. Ondráška (Bratislava), R. Meheš (Bratislava), V. Jankovič (Bratislava), † M. Petrovič (Piešťany), R. Prange (Poľsko).
Author: Vojtech Jankovič, Ivan Križka

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists