Philatelic and postage stamp collecting messages and news - Organized philately - www.postoveznamky.sk

75th anniversary of the United Nations

Commemorative postage stamp issued on the ocassion of the 75th anniversary of the United Nations.

14. 02. 2020

Organized philately

Beginning   <<   1   2   >>   End
07. 09. 2017

Pohľad na zaujimavú a obsahovo bohatú internetovú klubovú stránku Klubu filatelistov 54-17 Poprad.

26. 10. 2014

That was the International FEPA Jury Seminar 2014 in Berlin

Popis obsahu a zamerania, základné informácie, krátka fotoreportáž a záverečný report pre časopis FEPA News z Medzinárodného FEPA seminára porotcov 2014 v Berlíne s aktívnou účasťou slovenského zástupcu.

Beginning   <<   1   2   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists