Nature protection: Vihorlatské vrchy - Short-toed snake eagle (Circaetus gallicus)

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Vihorlatské vrchy mountains and the representative of their fauna - the short-toed snake eagle (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Organized philately:
Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2022/2023)

Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2022/2023)
Author: Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2022/2023)
Published: 30. 09. 2022 07:24

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Opening of collectors circle of young philatelists in Bratislava in school year (2022/2023).


Krúžok mladých filatelistov v Bratislave


Vďaka aktivite vedúcej mladých filatelistov Daniele Schmidtovej otvára KF 52-28 Dunaj v Bratislave aj v školskom roku 2022/2023 krúžok mladých filatelistov. Ak máte záujem o zbieranie poštových známok, obálok, pečiatok a pod. a ste vo veku 6 - 21 rokov alebo máte dieťa či vnuka v tomto veku, neváhajte kontaktovať vedúcu, nových členov radi privítajú behom celého roka.

Krúžok mladých filatelistov pri KF 52-28 Dunaj v Bratislave


Mladí záujemcovia o zbieranie známok sa stretávajú pravidelne každý pondelok 15.30:00 - 19:00 (staršie ročníky) a každú stredu 17:00 - 18:00 (mladšie ročníky) v Miestnej knižnici na Prokofievovej ulici č. 5 v Bratislave - Petržalke. Prvé stretnutia sú v pondelok 3. októbra, resp. v stredu 5. októbra 2022.


Pridaj sa k nám! Viac mladých - viac zábavy!


Filatelia nie je len o zbieraní známok, ale je aj o hľadaní a nachádzaní zaujímavostí a vzácností, o zaujímavom súťažení a dokonca aj o vystavovaní vlastných exponátov. A tiež o nájdení dobrých kamarátov a zábave!. Príď, úspechy členov krúžku na celoslovenskej Filatelistickej olympiáde a krásne vysoké medailové hodnotenie na filatelistickej výstave v Galante ťa určite presvedčia. A motivujú.... Veď kto by nechcel získať diplom a medailu z celoslovenskej a neskôr možno aj medzinárodnej výstavy? ... Ako napríklad Juraj Schrojf a Dominik Mrva na Európskej filatelistickej výstave FINLANDIA 2017!

Viac o spomínaných úspechoch sa dočítate napríklad v článku Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok, Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport, FEPA výstava FINLANDIA 2017 - príjemná výstava v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi a v informačnom ozname Výstavný katalóg a palmáre filatelistickej výstavy GALAFILA 2014.


Kontaktné informácie:

» Meno vedúcej: Daniela Schmidtová

» Mobil: 0903 / 346 896

» Email: Daniela Schmidtová (vedúca krúžku)Plagátik na stiahnutie: Krúžok mladých filatelistov Dunaj v Bratislave


Author: Krúžok mladých filatelistov v Bratislave (2022/2023)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists