Nature protection: Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to Significant Slovak fossils - Seal Devinophoca claytoni.

09. 09. 2022

Club meetings (regular):
Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia)

Meeting of the Club of Young Philatelists in Bratislava (Slovakia)
Location: Miestna knižnica, Vavilovova ulica č. 24 , Bratislava - Petržalka
Entry: Free (no admission)
Date: 29. 06. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the meeting of the Club of Young Philatelists of KF 52-28 Dunaj in Bratislava which meets every Wednesday during the school year


Čas konania: 16:00 - 17:00 (mladšie ročníky) a 17:00 - 18:00 (staršie ročníky)

Mladí záujemcovia o zbieranie známok sa stretávajú pravidelne každý pondelok od 16:00 v Miestnej knižnici na Vavilovovej ulici č. 24 v Bratislave - Petržalke pod vedením dlhoročnej skúsenej vedúcej Daniely Schmidtovej. Ak máš záujem o zbieranie poštových známok, obálok, pečiatok a pod. a si vo veku 6 - 21 rokov alebo máte dieťa či vnuka v tomto veku, neváhajte kontaktovať vedúcu, nových členov radi privítajú behom celého roka.

Krúžok mladých filatelistov pri KF 52-28 Dunaj v Bratislave


Plagátik na stiahnutie: Krúžok mladých filatelistov Dunaj v Bratislave


Filatelia nie je len o zbieraní známok, ale je aj o hľadaní a nachádzaní zaujímavostí a vzácností, o zaujímavom súťažení a dokonca aj o vystavovaní vlastných exponátov. A tiež o nájdení dobrých kamarátov a zábave!. Príď, najnovšie úspechy mladých členov krúžku na celoslovenskej Filatelistickej olympiáde a krásne vysoké medailové hodnotenie na filatelistickej výstave v Galante a Žďári nad Sázavou ťa určite presvedčia. A motivujú.... Veď kto by nechcel získať diplom a medailu z celoslovenskej a neskôr možno aj medzinárodnej výstavy?

Pridaj sa k nám! Viac mladých - viac zábavy!


Viac o spomínaných úspechoch sa dočítaš napríklad v článku Úspešný rok bratislavských mládežníkov - skutočný záujem o filateliu a zbieranie známok, Úspešná Filatelistická olympiáda venovaná téme Šport, FEPA výstava FINLANDIA 2017 - príjemná výstava v príjemnej atmosfére medzi príjemnými ľuďmi a v informačnom ozname Výstavný katalóg a palmáre filatelistickej výstavy GALAFILA 2014.


Kontaktné informácie:
» Meno vedúcej: Daniela Schmidtová
» Telefón: 02/622 44 668, 02/502 27 330
» Mobil: 0903 / 346 896
» Email: Daniela Schmidtová (vedúca krúžku)Mapa s vyznačeným miestom konania:


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists