100th anniversary of the Slovak National Theater

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.

28. 02. 2020

Specialized sections

16. 11. 2014

Slovacikas

Slovacikas - foreign stamps and other postal materials of other countries around the world related to Slovakia and Slovaks.

17. 01. 2011

A Stamp From Everywhere (ASFE)

Známkové územia (ZZ) - úvod k zbieraniu známok podľa tzv. známkových území (česky známkových zemí - ZZ), pre ktoré sa v zahraničí používa anglická skratka ASFE (A Stamp From Everywhere = „jedna známka zovšadiaľ“).

17. 01. 2011

Perfins

Perfiny - úvod k zbieraniu perfinov, t. j. ochranných perforovaných otvorov na poštových známkach a iných ceninách.

17. 01. 2011

Metermarks

Odtlačky výplatných strojov (OVS) - úvod k zbieraniu OVS.

15. 02. 2010

Thematic Philately

Introduction to thematic philately - collection of postage stamps according to their theme (topic).

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists