Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2024

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

01. 07. 2024

The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain

The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain
Author: Yvonne Wheatley
Published: 02. 09. 2023 17:01

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Presentation and information about various activities of the The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain.


The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain (CPSGB) - Československá filatelistická spoločnosť Veľkej Británie


The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain (CPSGB)


Československá filatelistická spoločnosť Veľkej Británie


Prvý Československý filatelistický spolok vo Veľkej Británii vznikol v roku 1942 v úzkom spojení s príchodom československých vojakov do krajiny. Do roku 1944 však väčšina odišla do Francúzska a spoločnosť zanikla. Po výstave československých známok v Royal Philatelic Society London (Londýnskej kráľovskej filatelistickej spoločnosti) diskutovala malá skupina záujemcov o založení Československej filatelistickej spoločnosti. To sa podarilo a prvé formálne stretnutie sa konalo 17. októbra 1953, čo sa považuje za začiatok našej súčasnej spoločnosti.

Zberateľské záujmy členov Spoločnosti pokrývajú všetky aspekty filatelie a členovia sa radi podelia o svoje vedomosti a nadšenie s ostatnými. Zberateľské oblasti zahŕňajú historické obdobie Rakúsko-Uhorska do roku 1918; československé jednotky na Sibíri; plebiscit vo východnom Sliezsku; vývoj prvej ČSR; stabilné medzivojnové obdobie, Sudety a vojnové štáty v Čechách a na Morave a na Slovensku počas 2. svetovej vojny; československé sily vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve a na Strednom východe; oslobodenie po druhej svetovej vojne; povojnová ČSR, komunistická éra a jej pád; a napokon rozdelenie na samostatnú Českú republiku a Slovenskú republiku.

V začiatkoch Spoločnosti zbierali členovia známky prvej ČSR, no dnes je silne zastúpená poštová história. Skupina podrobne študujúca známky prvej ČSR sa stretáva na pravidelnej báze cez online aplikáciu Zoom.

Spoločnosť organizuje každý rok tri stretnutia v Londýne a zvyčajne sa letné stretnutia konajú v rôznych častiach krajiny. Stretnutie s ostatnými stredoeurópskymi spoločnosťami sa koná každý august v Leedse a ďalšie spoločné stretnutie s Rakúskou filatelistickou spoločnosťou v januári spojené s výstavou, resp. veľtrhom známok. Okrem toho sa z času na čas organizujú stretnutia cez online aplikáciu Zoom.

Plnofarebný spravodajca Spoločnosti Czechout je vydávaný štvrťročne a zasielaný bezplatne členom. Spravodajca získal viacero ocenení, napríklad zlatú medailu na Svetovej výstave známok v roku 2022. Obsahuje veľa článkov na širokú škálu tém, novinky, správy, nové vydania, recenzie a živú sekciu otázok a odpovedí. Členovia sa môžu rozhodnúť, že ho budú dostávať digitálne, namiesto toho, aby ho mali v tlačenej forme, čím využijú znížené ročné predplatné, ktoré odráža úspory nákladov na tlač a poštovné.

The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain (CPSGB) - Československá filatelistická spoločnosť Veľkej Británie


Oficiálna webová stránka Spoločnosti www.cpsgb.org.uk poskytuje informácie o nadchádzajúcich udalostiach a stretnutiach, ako aj prehľady nadchádzajúcich aukcií. Druhá webová stránka www.czechout.orgk obsahuje naše časopisy od prvého čísla z roku 1975 až po posledné čísla. Tá istá webová stránka má interaktívny register časopisu, ktorý vás zavedie priamo k článku. Prípadne si celé číslo spravodajca Czechout môžete pozrieť a prečítať online. To isté platí pre celé znenie našich 60 titulov kníh tlačených na požiadanie, pričom ide najmä o podrobné filatelistické štúdie. Všetky informácie na našej webovej stránke sú voľne dostupné pre každého.

Členovia sa môžu zúčastniť poštových aukcií a korešpondenčného kolovania – predajnej služby výberov obsahujúcich známky alebo celistvosti. K dispozícii je požičovňa s množstvom katalógov a odborných publikácií. Predajné kolovanie a požičiavanie kníh z knižnice sú pre účely poistenia obmedzené na obyvateľov Spojeného kráľovstva. Spolok vydal 33 monografií na širokú škálu tém. Mnohé z nich získali ocenenia.

Navštevovať výstavy známok v Českej republike a na Slovensku je vždy radosťou, pretože domáci sú pre túto záľubu vždy nadšení. Spoločnosť organizovala zájazdy na výstavy známok v Prahe, Bratislave a Brne, v roku 2022 sa členovia sa zúčastnili Európskej výstavy v Liberci. Z času na čas organizujeme výstavy členov na rôznych miestach v Londýne vrátane českého veľvyslanectva.

Najväčšou poctou spoločnosti bolo prevzatie Certifikátu od prezidenta FEPA počas výstavy PRAGA 2018, ktorým bola Československá filatelistická spoločnosť Veľkej Británie vyhlásená za najlepší Európsky filatelistický klub roka 2017.

The Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain (CPSGB) - Československá filatelistická spoločnosť Veľkej Británie


Yvonne Wheatley - čestný doživotný prezident CPSGB, kontaktná emailová adresa: Yvonne Wheatley.
Author: Yvonne Wheatley

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists