Interest in Jiří and Pavel Fiedler`s postcards from Slovakia

I am interested in buying postcards photographed in Slovakia from Jiří and Pavel Fiedler...

15. 05. 2023

Youth Philately

Youth Philately
Author: Vojtech Jankovič
Published: 20. 12. 2011 18:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Section dedicated to youth philately


Mládežnícka filatelia je špecifickým typom filatelie určenej pre deti a mládež. Má špecifické kritériá.
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists