Philately - Most Famous stamps of the world

Video presentation of the most famous stamps of the world, showing their number and the last price achieved in the auction.

25. 03. 2020

Organized philately:
Philatelic Club 53-19 in Žilina on a new way of promoting philately

Philatelic Club 53-19 in Žilina on a new way of promoting philately
Author: Ing. Ivan Gaža, KF 53-19 Žilina
Published: 06. 09. 2017 09:22

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

An example of a new way of promoting philately launched by the Philatelists Club 53-19 in Žilina.

Spolkový život organizovanej filatelie prebieha v kluboch. Sú to najmä stretnutia, diskusie, získavanie a prenos informácií, ukážky tvorby zbierok, kritika, usporiadanie výstav, spoločné návštevy podujatí a pod. Samozrejme (najmä dnes) sa kluby venujú aj propagácii známok a zberateľstva vôbec.

Je smutnou skutočnosťou, že vynaložená snaha, čas, prostriedky a celkové úsilie nie je adekvátne výsledkom. Hľadajú sa preto nové cesty a spôsoby. Jednu z nich zahájil Klub filatelistov 53-19 v Žiline.

Po dohode s Ing. Adamíkovou zo Slovenskej pošty a.s. propaguje slovenské známky v návštevných priestoroch pošty Žilina 1, reprodukciami cca 8. albumových listov nových známok a ich inaugurácií (odpadajú obavy z poškodenia materiálu). Materiál sa v nepravidelných intervaloch obmieňa. Časom sa dá očakávať aj žánrové rozšírenie ukážok. Je to vlastne stála výstava s trvalou propagáciou poštových služieb, nových známok a filatelie.

Klub filatelistov 53-19 V Žiline na novej ceste propagácie


Domnievame sa, že je to príklad hodný nasledovania.


Author: Ing. Ivan Gaža, KF 53-19 Žilina

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists