Organized philately:
Philately on the Internet: Website of the Philatelic Club KF 54-17 Poprad

Philately on the Internet: Website of the Philatelic Club KF 54-17 Poprad
Author: Vojtech Jankovic
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 07. 09. 2017 13:38

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

A look at an interesting and rich website of the philatelic club KF 54-17 Poprad.

Internetová stránka Klubu filatelistov 54-17 Poprad je jednou z mala "živých" nekomerčných stránok na slovenskom internete venovaných filatelii a zbieraniu známok. Ako názov hovori, informuje o činnosti klubu Klubu filatelistov 54-17 Poprad, ktorý patri medzi najaktívnejšie na Slovensku. Okrem informácii o aktuálnych termínoch klubových stretnutí a zberateľských búrz, poskytuje miesto aj na odborné informácie, filatelistické zaujímavosti a fotodokumentáciu aktivít klubu. A práve tento obsah, vo veľkej miere venovaný regionálnej poštovej histórii, robí stránku zaujímavou a nasledovaniahodnou.

Po technickej stránke je stránka vytvorená cez systém tvorby webových stránok estranky.sk, ktorý umožňuje jednoduchú tvorbu a údržbu stránok. Autori využili najjednoduchší variant s doménou 2. stupňa www.kfpoprad.estranky.sk, ktorá je bezplatná a nie potrebné ju samostatne registroval a platiť udržiavacie poplatky. Graficky je stránka prehľadná s rozumne nastavenou štruktúrou zvislého menu. V hornej casti je pohľad na Vysoké Tatry a zobrazenie zatiaľ jedinej slovenskej poštovej známky venovanej mestu Poprad.

Filatelia na internete: Internetová stránka Klubu filatelistov 54-17 Popradu


Toto všetko je pekné, no stránka by neznamenala nič (len jednorazový výstrel do tmy), ak by za ňou nestál administrátor a tím autorov, ktorí sa starajú o jej obsah. To je kľúčom k úspechu a treba povedať, že od vzniku 19. 10. 2011 stránka stále žije a rozširuje svoj obsah. Nie je aktualizovaná každý deň a dokonca asi ani nie pravidelne, to však nie je dôležité. Informácie, ktoré autori pridávajú majú svoju hodnotu aj z dlhodobého archívneho a hlavne študijného dôvodu. Posúďte sami...

Zaujímavý filatelistický obsah internetových stránok Klubu filatelistov 54-17 Poprad (aktualizovaná 1. 9. 2017):

 • Úvod - Základné informácie o Klube filatelistov 54-17 Poprad a linky za zaujímavé internetové stránky.
 • O nás - stručná no bohatá história Klubu filatelistov 54-17 Poprad a prehľad najvýznamnejších aktivít ako na poli organizačnom, tak aj na poli publikačnom a vystavovateľskom.
 • Aktuality - termíny najbližších klubových schôdzí a zberateľských stretnutí v Poprade a blízkom okolí.
 • Zaujímavosti - prezentácia často až prekvapujúcich zistení z bežnej poštovej prevádzky, ktoré prinášajú nielen otázky ale aj odpovede. A hlavne ukazujú, že aj na pohľad úplne bežná poštová zásielka môže mať svoje čaro a filatelistickú hodnotu.
  • Pošta Vradiště
  • Vianočná pošta
  • Pošta Dubové
  • Pošta na území Slovenska v roku 1776
  • Pošta na území Slovenska v roku 1831
  • Chemes Humenné
  • Bratislava 22
  • Poprad 1
  • Poprad 2
  • Poprad 6
 • Klubové zvesti - Archív Klubových zvestí KF 54-17 Poprad, ktorý ukazuje bohatosť aktivít. Tento príklad je hodný nasledovania, aby zostali zachované spomienky na ľudí, ktorí tvorili slovenskú filateliu a na ktorých aktivity by sme nemali zabudnúť.
  • Klubové zvesti 1/1997
  • Klubové zvesti 2/1997
  • Klubové zvesti 1/2000
  • Klubové zvesti 1/2001
  • Klubové zvesti 1/2003
  • Klubové zvesti 1/2007
  • Klubové zvesti 1/2011
  • Klubové zvesti 2/2011
  • Klubové zvesti 3/2011
  • Klubové zvesti 1/2012
  • Klubové zvesti 2/2012
  • Klubové zvesti 1/2013
  • Klubové zvesti 1/2014
 • Popradské pošty - obsahovo najbohatšia časť, ktorá mapuje vznik a vývoj všetkých pôšt v Poprade a blízkom okolí. Hodnotné sú hlavne zobrazenia starších poštových dokumentov, poštových pečiatok a iných poštovo-historických artefaktov. Opäť nasledovaniahodný príklad regionálnej poštovej histórie, ktorá sa nemusí zameriavať len na dávnu minulosť ale aj na súčasnosť.
  • Pošta Poprad 1, 1. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 1, 2. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 1, 3. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 1, 4. časť (Hlavná pošta, Mnoheľova 11)
  • Pošta Poprad 2, 1. časť (Železničná stanica, Ul. J. Wolkera 479)
  • Pošta Poprad 2, 2. časť (Železničná stanica, Ul. J. Wolkera 479)
  • Pošta Poprad 2, 3. časť (Železničná stanica, Ul. J. Wolkera 479)
  • Pošta Poprad 3 (Spišská Sobota, Sobotské námestie 38)
  • Pošta Poprad 4 (Veľká, Kuzmányho 4)
  • Pošta Poprad 5 (Ul. J.Curie 738)
  • Pošta Poprad 6, 1. časť (Podtatranská 5)
  • Pošta Poprad 6, 2. časť (Podtatranská 5)
  • Pošta Matejovce (Smetanova 5)
  • Pošta Poprad 8 (Dostojevského 12)
  • Pošta Poprad 9 (Novomeského 3918)
  • Pošta Kvetnica
  • Pošta Stráže pod Tatrami
 • Známkové zeme - pokus o popis problematiky tzv. známkovacích území, ktorý by trochu potreboval oživiť. Napriek tomu ukazuje ďalší záber zberateľov klubu.
 • POPRADFILA 2012 - prehľad aktivít a najdôležitejších písomných artefaktov veľmi úspešnej filatelistickej výstavy POPRADFILA 2012 vrátane kompletného výstavného katalógu a palmáre.
 • XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 - prehľad aktivít a najdôležitejších písomných artefaktov úspešne zorganizovaných XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 vrátane zborníka DFS 2014.
 • Slovenský filatelista - odkaz na najznámejší internetový zdroj filatelistickej literatúry z nášho územia: www.filaso.cz, na ktorom záujemcovia nájdu nielen skenované vydania časopisu Slovenský filatelista.
 • Fotoalbum - vskutku bohatá fotodokumentácia filatelistického života, ktorý nemusí byť vždy len prísne zameraný na zúbkované poklady.....

Cieľom tohto príspevku nie je hodnotiť, len ukázať, že aj u nás sa to dá, a tým inšpirovať aj ďalších.

Veru, na Slovensku existuje klub, ktorý robí mnoho pre svojich členov a ponúka im možnosť stretávať sa a nájsť si svoju oblasť záujmu. Samozrejme, nie je jediný, je ich viac. Klub filatelistov 54-17 Poprad však pridáva aj niečo navyše - otvorenú komunikáciu formou moderného elektronického média. Členovia klubu a ďalší zberatelia môžu, v prípade zaujímavých zistení a nálezov, prezentovať svoje poznatky nielen v úzkom kruhu na klubových stretnutiach ale aj širokej verejnosti vďaka priebežne aktualizovanej klubovej webovej stránke Klubu filatelistov 54-17 Poprad. Takáto prezentácia okrem iného umožňuje aj konštruktívnu konfrontáciu a diskusiu, ktorá nám v súčasnosti tak chýba....


Author: Vojtech Jankovic

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists