Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Thematic Auction FilaNotes: OLYMPIC GAMES AND MAJOR SPORT EVENTS, SPORTS, PHYSICAL TRAINING & EDUCATION, AND SCOUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Offer of personalized printing sheets

Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest

Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest

Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest


Angličtina / Angličtina / English / Englisch
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest   Short report of the philatelic meeting of Galanta collectors - philatelists with Hungarian philatelists in Budapest.
 


V Budapešti v budove Mabeoszu sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2015 filatelistické stretnutie slovenských filatelistov z Galanty a maďarských filatelistov s názvom „Prezentácia Galantských zberateľov “– „A Galantai gyűjtők bemutatkozása“.

Základnou témou stretnutia, okrem výmeny skúseností v oblasti filatelie a utužovania priateľských vzťahov medzi slovenskými a maďarskými filatelistami, bolo hodnotenie troch filatelistických exponátov našich galantských zberateľov, posúdenie ich kvality, spracovania, úpravy atď. a usmernenie a rady, ako by sa mali exponáty vylepšiť, aby mohli konkurovať a byť úspešné aj na filatelistických výstavách vyššieho rangu a aj na medzinárodných výstavách.

Akcia sa uskutočnila pod záštitou sekcie poštovej histórie Mabeoszu. Najväčšiu zásluhu na tom, že sa toto stretnutie uskutočnilo a že sa táto akcia v Budapešti dňa 19. 11. 2015 konala, má pán Czirók Dénes z maďarskej strany a od nás zo slovenskej strany pán Ladislav Fekete.

Z Maďarskej strany sa na akcii zúčastnili viacerí významní porotcovia, čelní predstavitelia maďarskej filatelie a ďalších vyše 20 záujemcov o galantskú filateliu. Spomeniem len niektorých: Lippai Pál – uznávaný porotca a predseda sekcie poštovej histórie Mabeoszu, Czirók Dénes – porotca, Lővei Győrgy – porotca, Szőcs Károly – porotca a tajomník Mafit, Tóth Csaba Kornél – predseda Mabeosz, Glatz István – podpredseda Mabeoszu, Filep László – šéfredaktor filatelistického časopisu Bélyeg. Zo slovenskej strany sa akcie zúčastnili: Fekete Ladislav – podpredseda zväzu slovenských filatelistov, Stanislav Novosad – predseda revíznej komisie ZKF ZsR ZSF, Vladimír Mrva – predseda KF 52 – 25 Galanta a predseda komisie poštovej histórie, celín a aerofilatelie Zväzu slovenských filatelistov (PHCaA ZSF), Eugen Lancz a Atilla Barczi členovia klubu filatelistov v Galante.

Svoje exponáty na tomto stretnutí prezentovali traja zo zúčastnených. Ing. Vladimír Mrva predstavil svoj exponát „Pošta Galanta a okolie, súčasť stredoeurópskeho regiónu“. Eugen Lancz prišiel do Budapešti s veľmi hodnotným exponátom „Uhorské známky 1888 – 1889 vzor – listová obálka“ a Ing. Stanislav Novosad predstavil svoj exponát „Vojny, vojenská korešpondencia a poľné pošty v svetových dejinách”. Exponáty boli jednotlivo vystavené a postupne veľmi podrobne a odborne preskúmané a vyhodnotené tak, že na klady a zápory u jednotlivých zložiek exponátu bol vystavovateľ – majiteľ exponátu hneď na mieste upozornený, aj s podrobným výkladom, čo by mal na svojom exponáte zmeniť a vylepšiť, aby na ďalších výstavách bol jeho exponát hodnotený lepšie. Všetky exponáty boli hodnotené veľmi dobre. Veď to sú exponáty, ktoré na výstavách v minulosti dostávali veľmi dobré ocenenia. Tak napr. exponát Eugena Lancza, ktorý v Budapešti prezentoval, získal na filatelistickej výstave Galafila 2014 86 bodov, čiže zlatú medailu. Z troch prezentovaných exponátov galantských vystavovateľov sa ale najviac páčil v Budapešti exponát Ing. Stanislava Novosada.

Zorganizovanie tohto stretnutia, tejto akcie v Budapešti, bolo možné len vďaka dobrým priateľským vzťahom medzi slovenskými filatelistami z Galanty a maďarskými filatelistami, ale hlavne dobrým, dlhodobým kontaktom Ing. Ladislava Feketeho s kolegami filatelistami v Maďarsku. Toto odborné stretnutie v budove Mabeoszu v Budapešti v plnom rozsahu splnilo svoje poslanie a účel, ktorý sme od neho očakávali. Ďakujeme našim maďarským filatelistickým kolegom za veľmi cenné odborné rady a zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by pre zmenu zase mohlo byť na Slovensku u nás v Galante.


Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Lancz, Barczi, Fekete.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Czirók, Barczi (chrbtom), Lippai, Fekete.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Lővei, Novosad, Lippai, Fekete, Czirók.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Szőcs, Lancz, Mrva.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Fekete, Czirók, Novosad, Glatz, Barczi.


Post a comment

Author: Ing. Stanislav Novosad
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 29. 12. 2015 16:52
 
Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest

Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest
Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Podnik nedržia pohromade produkty alebo služby. Nie je to veľkosť, čo robí podnik mocným. Je to jeho kultúra - hodnoty a presvedčenia zdieľané od riaditeľa po recepčnú. Z toho logicky vyvodíme, že cieľom nie je najímať ľudí, ktorí majú potrebné schopnosti, cieľom je najímať ľudí, ktorí veria v to, v čo veríte vy.

(Simon Sinek)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk