Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 06. 2024

Organized philately:
Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest

Presentation of Galanta collectors - philatelists in Budapest
Author: Ing. Stanislav Novosad
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 29. 12. 2015 16:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Short report of the philatelic meeting of Galanta collectors - philatelists with Hungarian philatelists in Budapest.

V Budapešti v budove Mabeoszu sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2015 filatelistické stretnutie slovenských filatelistov z Galanty a maďarských filatelistov s názvom „Prezentácia Galantských zberateľov “– „A Galantai gyűjtők bemutatkozása“.

Základnou témou stretnutia, okrem výmeny skúseností v oblasti filatelie a utužovania priateľských vzťahov medzi slovenskými a maďarskými filatelistami, bolo hodnotenie troch filatelistických exponátov našich galantských zberateľov, posúdenie ich kvality, spracovania, úpravy atď. a usmernenie a rady, ako by sa mali exponáty vylepšiť, aby mohli konkurovať a byť úspešné aj na filatelistických výstavách vyššieho rangu a aj na medzinárodných výstavách.

Akcia sa uskutočnila pod záštitou sekcie poštovej histórie Mabeoszu. Najväčšiu zásluhu na tom, že sa toto stretnutie uskutočnilo a že sa táto akcia v Budapešti dňa 19. 11. 2015 konala, má pán Czirók Dénes z maďarskej strany a od nás zo slovenskej strany pán Ladislav Fekete.

Z Maďarskej strany sa na akcii zúčastnili viacerí významní porotcovia, čelní predstavitelia maďarskej filatelie a ďalších vyše 20 záujemcov o galantskú filateliu. Spomeniem len niektorých: Lippai Pál – uznávaný porotca a predseda sekcie poštovej histórie Mabeoszu, Czirók Dénes – porotca, Lővei Győrgy – porotca, Szőcs Károly – porotca a tajomník Mafit, Tóth Csaba Kornél – predseda Mabeosz, Glatz István – podpredseda Mabeoszu, Filep László – šéfredaktor filatelistického časopisu Bélyeg. Zo slovenskej strany sa akcie zúčastnili: Fekete Ladislav – podpredseda zväzu slovenských filatelistov, Stanislav Novosad – predseda revíznej komisie ZKF ZsR ZSF, Vladimír Mrva – predseda KF 52 – 25 Galanta a predseda komisie poštovej histórie, celín a aerofilatelie Zväzu slovenských filatelistov (PHCaA ZSF), Eugen Lancz a Atilla Barczi členovia klubu filatelistov v Galante.

Svoje exponáty na tomto stretnutí prezentovali traja zo zúčastnených. Ing. Vladimír Mrva predstavil svoj exponát „Pošta Galanta a okolie, súčasť stredoeurópskeho regiónu“. Eugen Lancz prišiel do Budapešti s veľmi hodnotným exponátom „Uhorské známky 1888 – 1889 vzor – listová obálka“ a Ing. Stanislav Novosad predstavil svoj exponát „Vojny, vojenská korešpondencia a poľné pošty v svetových dejinách”. Exponáty boli jednotlivo vystavené a postupne veľmi podrobne a odborne preskúmané a vyhodnotené tak, že na klady a zápory u jednotlivých zložiek exponátu bol vystavovateľ – majiteľ exponátu hneď na mieste upozornený, aj s podrobným výkladom, čo by mal na svojom exponáte zmeniť a vylepšiť, aby na ďalších výstavách bol jeho exponát hodnotený lepšie. Všetky exponáty boli hodnotené veľmi dobre. Veď to sú exponáty, ktoré na výstavách v minulosti dostávali veľmi dobré ocenenia. Tak napr. exponát Eugena Lancza, ktorý v Budapešti prezentoval, získal na filatelistickej výstave Galafila 2014 86 bodov, čiže zlatú medailu. Z troch prezentovaných exponátov galantských vystavovateľov sa ale najviac páčil v Budapešti exponát Ing. Stanislava Novosada.

Zorganizovanie tohto stretnutia, tejto akcie v Budapešti, bolo možné len vďaka dobrým priateľským vzťahom medzi slovenskými filatelistami z Galanty a maďarskými filatelistami, ale hlavne dobrým, dlhodobým kontaktom Ing. Ladislava Feketeho s kolegami filatelistami v Maďarsku. Toto odborné stretnutie v budove Mabeoszu v Budapešti v plnom rozsahu splnilo svoje poslanie a účel, ktorý sme od neho očakávali. Ďakujeme našim maďarským filatelistickým kolegom za veľmi cenné odborné rady a zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by pre zmenu zase mohlo byť na Slovensku u nás v Galante.


Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Lancz, Barczi, Fekete.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Czirók, Barczi (chrbtom), Lippai, Fekete.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Lővei, Novosad, Lippai, Fekete, Czirók.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Szőcs, Lancz, Mrva.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Fekete, Czirók, Novosad, Glatz, Barczi.


Author: Ing. Stanislav Novosad

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists