Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti

Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti

Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti


Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti   Krátka reportáž z pracovného filatelistického stretnutia galantských zberateľov – filatelistov s maďarskými filatelistami v Budapešti.
 


V Budapešti v budove Mabeoszu sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2015 filatelistické stretnutie slovenských filatelistov z Galanty a maďarských filatelistov s názvom „Prezentácia Galantských zberateľov “– „A Galantai gyűjtők bemutatkozása“.

Základnou témou stretnutia, okrem výmeny skúseností v oblasti filatelie a utužovania priateľských vzťahov medzi slovenskými a maďarskými filatelistami, bolo hodnotenie troch filatelistických exponátov našich galantských zberateľov, posúdenie ich kvality, spracovania, úpravy atď. a usmernenie a rady, ako by sa mali exponáty vylepšiť, aby mohli konkurovať a byť úspešné aj na filatelistických výstavách vyššieho rangu a aj na medzinárodných výstavách.

Akcia sa uskutočnila pod záštitou sekcie poštovej histórie Mabeoszu. Najväčšiu zásluhu na tom, že sa toto stretnutie uskutočnilo a že sa táto akcia v Budapešti dňa 19. 11. 2015 konala, má pán Czirók Dénes z maďarskej strany a od nás zo slovenskej strany pán Ladislav Fekete.

Z Maďarskej strany sa na akcii zúčastnili viacerí významní porotcovia, čelní predstavitelia maďarskej filatelie a ďalších vyše 20 záujemcov o galantskú filateliu. Spomeniem len niektorých: Lippai Pál – uznávaný porotca a predseda sekcie poštovej histórie Mabeoszu, Czirók Dénes – porotca, Lővei Győrgy – porotca, Szőcs Károly – porotca a tajomník Mafit, Tóth Csaba Kornél – predseda Mabeosz, Glatz István – podpredseda Mabeoszu, Filep László – šéfredaktor filatelistického časopisu Bélyeg. Zo slovenskej strany sa akcie zúčastnili: Fekete Ladislav – podpredseda zväzu slovenských filatelistov, Stanislav Novosad – predseda revíznej komisie ZKF ZsR ZSF, Vladimír Mrva – predseda KF 52 – 25 Galanta a predseda komisie poštovej histórie, celín a aerofilatelie Zväzu slovenských filatelistov (PHCaA ZSF), Eugen Lancz a Atilla Barczi členovia klubu filatelistov v Galante.

Svoje exponáty na tomto stretnutí prezentovali traja zo zúčastnených. Ing. Vladimír Mrva predstavil svoj exponát „Pošta Galanta a okolie, súčasť stredoeurópskeho regiónu“. Eugen Lancz prišiel do Budapešti s veľmi hodnotným exponátom „Uhorské známky 1888 – 1889 vzor – listová obálka“ a Ing. Stanislav Novosad predstavil svoj exponát „Vojny, vojenská korešpondencia a poľné pošty v svetových dejinách”. Exponáty boli jednotlivo vystavené a postupne veľmi podrobne a odborne preskúmané a vyhodnotené tak, že na klady a zápory u jednotlivých zložiek exponátu bol vystavovateľ – majiteľ exponátu hneď na mieste upozornený, aj s podrobným výkladom, čo by mal na svojom exponáte zmeniť a vylepšiť, aby na ďalších výstavách bol jeho exponát hodnotený lepšie. Všetky exponáty boli hodnotené veľmi dobre. Veď to sú exponáty, ktoré na výstavách v minulosti dostávali veľmi dobré ocenenia. Tak napr. exponát Eugena Lancza, ktorý v Budapešti prezentoval, získal na filatelistickej výstave Galafila 2014 86 bodov, čiže zlatú medailu. Z troch prezentovaných exponátov galantských vystavovateľov sa ale najviac páčil v Budapešti exponát Ing. Stanislava Novosada.

Zorganizovanie tohto stretnutia, tejto akcie v Budapešti, bolo možné len vďaka dobrým priateľským vzťahom medzi slovenskými filatelistami z Galanty a maďarskými filatelistami, ale hlavne dobrým, dlhodobým kontaktom Ing. Ladislava Feketeho s kolegami filatelistami v Maďarsku. Toto odborné stretnutie v budove Mabeoszu v Budapešti v plnom rozsahu splnilo svoje poslanie a účel, ktorý sme od neho očakávali. Ďakujeme našim maďarským filatelistickým kolegom za veľmi cenné odborné rady a zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré by pre zmenu zase mohlo byť na Slovensku u nás v Galante.


Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Lancz, Barczi, Fekete.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Czirók, Barczi (chrbtom), Lippai, Fekete.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Lővei, Novosad, Lippai, Fekete, Czirók.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Szőcs, Lancz, Mrva.Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti: Fekete, Czirók, Novosad, Glatz, Barczi.


Poslať komentár

Autor: Ing. Stanislav Novosad
Zdroj: www.postoveznamky.sk
Publikované: 29. 12. 2015 16:52
 
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti

Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
Prezentácia galantských zberateľov – filatelistov v Budapešti
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Byť človekom, znamená robiť chyby; byť lídrom znamená chyby priznať.

(Brett Rachel)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk