Predám zbierku pohľadníc Malebná cesta dolu Váhom

Predám zbierku pohľadníc...

23. 11. 2021

Akcie a podujatia

07. 09. 2021 - 10. 01. 2022

Výstava POŠTA a POŠTÁR v Banskej Bystrici

Pozvanie na výstavu POŠTA a POŠTÁR - Eugen Zental v poštových službách 1906 - 1948, ktorá prináša príbeh pracovného života poštového úradníka z 1. polovice 20. storočia, inštalovanú v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov