Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2023 s námetom Slovenského ľudového rezbárstva - Pieta (trúchliaca Panna Mária s Kristovým telom po zložení z kríža).

24. 02. 2023

Akcie a podujatia

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov