Svetová filatelistická výstava LONDON 2022

Informácie o Svetovej filatelistickej výstave LONDON 2022 v Londýne (Veľká Británia).

19. 02. 2022

Zberateľské burzy:
Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave
Miesto: Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 11. 12. 2021

UPOZORNENIE: Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave sa vzhľadom na pandemickú situáciu nekoná.


Čas konania: 8:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2021: 13. 11., 11. 12.

Zberateľské oblasti: mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatelia, knihy, plagáty, gramoplatne.

Vstupné: 1,00 € (aj vystavovatelia), deti do 15 rokov a ZŤP zdarma

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Objednávka stolov (poplatok za stôl: 5,00 €; celoročná permanentka 50 €, rezervácia stola do 8:00 v deň konania):
» Kontaktná osoba: Jozef Morávek
» Mobil: 0903 / 474 897
» Email: jozef.moravek@azet.sk

Poplatok za prenájom plochy (stola) je nutné uhradiť pred inštaláciou na plochu (stôl) v pokladni organizátora. Bez vyplnenej a odovzdanej prihlášky nebude rezervácia výstavnej plochy (stola) akceptovaná.

UPOZORNENIA:
» Výmena, predaj a kúpa - len zberateľských predmetov.
» Parkovanie v priľahlých uliciach bezplatne.
» MHD: električky č. 2 a 4.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Morávek


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov