Zberateľské burzy:
Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave
Miesto: Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21, Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 05. 11. 2022

Žiaľ, je to pravda! Zajtrajšie Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave sa z technických príčin nekoná! Podobne sa nebude konať ani ďalšie plánované na 10. 12. 😢😢😢


Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatelia, knihy, plagáty, gramoplatne.

Vstupné: 1,00 € (aj vystavovatelia), deti do 15 rokov a ZŤP zdarma

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Objednávka stolov (poplatok za stôl: 5,00 €; celoročná permanentka 50,00 €, rezervácia stola do 8:00 v deň konania):

» Kontaktná osoba: Jozef Morávek

» Mobil: 0903 / 474 897

» Email: jozef.moravek@azet.sk

Poplatok za prenájom plochy (stola) je nutné uhradiť pred inštaláciou na plochu (stôl) v pokladni organizátora. Bez vyplnenej a odovzdanej prihlášky nebude rezervácia výstavnej plochy (stola) akceptovaná.

UPOZORNENIA:

» Výmena, predaj a kúpa - len zberateľských predmetov.

» Parkovanie v priľahlých uliciach bezplatne.

» MHD: električky č. 2 a 4.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Morávek


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov