Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19

Sledovanie príbehu plánovaného spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW negatívne ovplyvneného pandémiou koronavírusu COVID-19

29. 12. 2020

Zberateľské burzy:
Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave
Miesto: Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, Bratislava
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 12. 12. 2020

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Bratislave


Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatelia, knihy, plagáty, gramoplatne.

Vstupné: 1,00 €, dôchodcovia 0,70 €, deti do 10 rokov a ZŤP zdarma

Informácie:
» Tel.: 02/4437 2620
» Web: www.skvajnorska.sk
» Email: info@skvajnorska.sk

Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Objednávka stolov (poplatok za stôl: 4,00 €; rezervácia stola do 8:30 v deň konania):
» Kontaktná osoba: Jozef Morávek
» Mobil: 0903 / 474 897
» Email: mince.znamky@azet.sk

Poplatok za prenájom plochy (stola) je nutné uhradiť pred inštaláciou na plochu (stôl) v pokladni organizátora. Bez vyplnenej a odovzdanej prihlášky nebude rezervácia výstavnej plochy (stola) akceptovaná.

UPOZORNENIA:
» Výmena, predaj a kúpa - len zberateľských predmetov.
» Bufet v prevádzke od 8:00 do 12:00
» Parkovanie v priľahlých uliciach bezplatne.
» MHD: trolejbusy 204, 209, 212, autobus 32 (z Hlavnej stanice)Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Jozef Morávek


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov