Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

12. 06. 2021

Zberateľské burzy:
Pravidelná sobotná filatelistická burza v Ostrave - Hrabůvke (Česká republika)

Pravidelná sobotná filatelistická burza v Ostrave - Hrabůvke (Česká republika)
Miesto: Dům s pečovatel. službou, Odborářská 72, Ostrava - Hrabůvka (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 14. 05. 2022

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu v Ostrave - Hrabůvke (Česká republika) organizovanú každú sobotu.


Čas konania: 7:00 - 10:00

Organizátor: KF 07-11 Ostrava a KF 07-35 Ostrava

Informácie a objednávka stolov:

» Telefón: +420 605 259 982

» » Email: mojmirkocian@email.czMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Časopis FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov