Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Odtlačky výplatných strojov

Odtlačky výplatných strojov
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 01. 2011 16:17

Odtlačky výplatných strojov (OVS) - základné pojmy, krátka história a základné kamene zbierania OVS


Od konca 19. storočia s rastúcim počtom poštových zásielok nasadzujú poštové správy do prevádzky výplatné stroje, ktoré zjednodušujú vyplácanie poštových zásielok a ich ďalšie spracovanie. Prejavom vyplatenia poštovej zásielky výplatným strojom je natlačená alebo nalepená graficko-textová informácia, ktorej zjednodušene hovoríme odtlačok výplatného stroja, skrátene OVS. OVS zvyčajne obsahuje základnú identifikáciu: krajina, výška poštovného, podávacia, resp. dohliadacia pošta, dátum podania, poradové číslo odtlačku, označenie druhu zásielky, číslo alebo označenie výplatného stroja, u starších výplatných strojov číslo povolenia, prípadne ďalšie informácie. A veľmi často aj identifikačné (a niekedy aj propagačné) informácie o oprávnenom užívateľovi výplatného stroja alebo reklamné informácie zadávateľa reklamy.

OVS Slovensko BRATISLAVA 1

Podrobnejšie vysvetlenie základných pojmov a terminológie pre zberateľov odtlačkov výplatných strojov nájdete v časti Základné pojmy a terminológia. Základné informácie o histórii nasadzovania a vývoji výplatných strojov nájdete v časti História a vývoj.


Zbieranie odtlačkov výplatných strojov


Po istom čase sa stali výplatné stroje a ich odtlačky, ako každá iná oblasť poštových služieb, predmetom štúdia zberateľov. Pretože používanie výplatných strojov patrí priamo do prevádzky poštových služieb (a ich postupnej mechanizácie a automatizácie), zbieranie OVS primárne radíme do oblasti filatelie známej ako poštová história. Zberatelia sa sústreďujú na typológiu výplatných strojov so zameraním na zbieranie OVS podľa krajín, miest a jednotlivých pôšt, podľa typov výplatných strojov, podľa typov používateľov výplatných strojov, podľa spôsobu prepravy a s tým súvisiacou výškou poštovného a tiež podľa časových a tarifných období, počas ktorých boli výplatné stroje v prevádzke.

V poslednom období sa k takémuto poštovo-historickému pohľadu na zbieranie odtlačkov výplatných strojov pridáva aj tematický pohľad, keď sa študujú tematické súvislosti OVS - najmä firemné OVS nesú bohaté tematické informácie, ktoré sa dajú v širokej miere využiť v tematických zbierkach a exponátoch. Napríklad oblasť pôsobenia firmy používajúcej výplatný stroj, textová alebo obrazová informácia vo firemnej alebo propagačnej vložke, príležitosť používania propagačnej vložky vo výplatnom stroji a podobne.

Systematické štúdium a zbieranie OVS je nemysliteľné bez vzájomnej komunikácie a výmeny informácií a materiálov medzi zberateľmi, preto vznikli spoločnosti, kluby a spolky, prípadne internetové stránky a blogy, ktoré sa zbieraniu OVS venujú. Medzi najvýznamnejšie spolky a spoločnosti s ľahko dostupnými internetovými stránkami patria:

Ďalšie informačné zdroje venované OVS jednotlivých krajín (webstránky, blogy, fóra):

Vystavovanie odtlačkov výplatných strojov a filatelistické exponáty


Z vyššie uvedeného vyplýva, že s OVS sa na filatelistických výstavách môžeme najčastejšie stretnúť v poštovo-historických exponátoch a čím ďalej tým častejšie sa objavujú aj v exponátoch tematických. Použitie v iných typoch exponátov je skôr sporadické.

Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov:


Virtuálna filatelistická výstava EXPONET


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na EXPONETe (Virtuálna filatelistická výstava EXPONET - www.exponet.info):

Prehľad všetkých exponátov venovaných výplatným odtlačkom na Virtuálnej filatelistickej výstave www.exponet.info nájdete na stránke: Výběr exponátů podle oborového zařazení - Otisky výplatních strojků.


Portál exponátov Zväzu nemeckých filatelistov BDPh e.V.


Ukážky filatelistických exponátov čiastočne alebo úplne venovaných odtlačkom výplatných strojov na BDPh (Das Exponatportal des BDPh e.V.):Zbieranie odtlačkov výplatných strojov na Slovensku


Zbieranie OVS na Slovensku nemá takú bohatú tradíciu ako v Čechách, venujú sa mu zväčša jednotlivci napojení na zberateľské centrá v Českej republike a v zahraničí. Preto neprekvapí, že pre zberateľov slovenských OVS boli až donedávna jediným zdrojom informácií prehľady a katalógy československých OVS bez špeciálneho zamerania na slovenské OVS. V poslednom období začalo vznikať zoskupenie skúsených zberateľov pri slovenskej odbornej sekcii PERFINY a zbieraniu OVS sa systematicky začala venovať aj Slovenská filatelistická akadémia (SFA) (predtým Slovenské filatelistické vedecké spoločenstvo), ktorá vydala niekoľko špecializovaných príručiek a katalógov zameraných na slovenské odtlačky výplatných strojov.

Zbieranie odtlačkov výplatných odtlačkov z územia Slovenska je rozdelené na nasledujúce časti:

 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1926 - 1939 (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1939 - 1945 (SLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov 1945 - cca 1948 (tzv. motýlikové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov cca 1948 - 1992/1993 (tzv. pseudoznámkové obdobie) (ČESKOSLOVENSKO)
 • Slovenské odtlačky výplatných strojov od roku 1993 po súčasnosť (SLOVENSKO)


Odborná literatúra, články a internetové zdroje informáciíVšeobecné internetové zdroje venované odtlačkom výplatných strojov
Odborné filatelistické časopisy, bulletiny a spravodajcovia
Tlačené katalógy, odborné štúdie a monografie


Každá filatelisticky vyspelá krajina ma spracovaný aspoň evidenčný, v niektorých prípadoch aj ilustrovaný, katalóg odtlačkov výplatných strojov. Pretože zbieranie OVS nepatri medzi komerčne atraktívne oblasti filatelie, katalógy OVS nevydávajú vydavateľské firmy, ale väčšinou len záujmové spolky a spoločnosti. Nevýhodou je, že záujemca o katalóg sa musí stat členom spoločnosti (čo ale prináša aj rad výhod); výhodou je, že takéto katalógy sú väčšinou spracované veľmi kvalitne a na ich skvalitňovaní sa neustále pracuje.

Svetové OVS:

 • P. Gidófalvy, A. Hodobay: Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987), 2014.
 • Handbook of Japanese Meter Stamps (Nihon no mētā sutanpu handobukku), Meter Stamp Unit of the Japan Philatelic Society, Inc. (comp.), Tokyo: Japan Philatelic Society, Inc. (japonsky), b/w, s/c, 87pp., 1987 (obsahuje ukážky odtlačkov výplatných strojov)
Gépi bérmentsítés Magyarorszagon I. Francotyp bélyegzések (1928-1987)

Československé, české a slovenské OVS:

 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1926-39, FILATELIE, 6/1979 - 21/1979.
 • M. Bouška, I. Leiš: Katalog výplatních otisků z území Československa 1948-48 (s výplatním razítkem tvaru motýlka), FILATELIE, 24/1982 - 18/1983.
 • I. Leiš: Výplatní otisky (Příručka), Parha, 1991.
 • J. Marenčík: Katalóg odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1939 - 1945, Košice, 2008.
 • I. Leiš: Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Leiš: Katalog výplatních otisků. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992, SFA, 2011.
 • I. Tvrdý: Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008, SFA, 2015.
Katalog výplatních otisku z území Československa 1926-39   Katalog výplatních otisku z území Československa 1948-48   Katalóg odtlačkov výplatných strojov Slovensko 1939 - 1945

Výplatní otisky firem a institucí z území Slovenska 1946 - 1992   Katalog výplatních otisku. Slovenské výplatní otisky 1946 - 1992   Odtlačky slovenských výplatných strojov 1993 - 2008


Odborné články


Svetové OVS:

Československé, české a slovenské OVS:

Momentálne obsahovo najvýznamnejšia je všeobecná klubová stránka KF 00-15 Praha, ktorá poskytuje množstvo informácií o OVS na bývalom československom a terajšom českom území, a teda nielen okrajovo aj na slovenskom území.Literatúra a odborné články venované tematickému zbieraniu odtlačkov výplatných strojov


Odtlačky výplatných strojov v námetových zbierkach a exponátoch
V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé odtlačky výplatných strojov, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte odtlačky výplatných strojov, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca sekcie Odtlačky výplatných strojov: Vojtech Jankovič
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov