Stuttgartská burza pohľadníc v Stuttgarte (Nemecko)

Informácia o konaní Stuttgartskej burzy pohľadníc v Stuttgarte (Nemecko).

28. 11. 2020

Inzeráty a ponuky

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov