Sokoliarstvo (spoločné vydanie s Mongolskom)

Príležitostná poštová známka s námetov sokoliarstva (spoločné vydanie s Mongolskom)

02. 10. 2020

Inzeráty a ponuky

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov