Celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici

Pozvanie na celoslovenské stretnutie zberateľov v Banskej Bystrici rozšírené o ďalšie zberateľské odbory.

22. 09. 2024

Predám / Ponúkam:

Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!
Meno: Vojtech Jankovič
Adresa: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Telefón: +421 908 729 017

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!


Ponúkam za výhodné ceny viacero väčšinou samostatných známok rôznych európskych krajín vydaných v rámci emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!.

Aktuálna ponuka: Zoznam položiek na predaj - EUROPA 2016 - Mysli zeleno

Prehľad všetkých vydaných známok: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!
Meno: Vojtech Jankovič
Adresa: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Telefón: +421 908 729 017
Email: vojtech.jankovic@gmail.com

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov