Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

I sell / I offer:

The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!


Ponúkam za výhodné ceny viacero väčšinou samostatných známok rôznych európskych krajín vydaných v rámci emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!.

Aktuálna ponuka: Zoznam položiek na predaj - EUROPA 2016 - Mysli zeleno

Prehľad všetkých vydaných známok: Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!
Name: Vojtech Jankovič
Address: Stromová 38, 831 01 Bratislava
Phone: +421 908 729 017
Email: vojtech.jankovic@gmail.com

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists