Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Filatelistickí partneri a vzájomné internetové odkazy (linky)

Filatelistickí partneri a vzájomné internetové odkazy (linky)
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 02. 01. 2017 23:41

Prehľad filatelistických partnerov informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk, s ktorými si vymieňame internetové odkazy (linky).


Odborní partneri informačného filatelistického portálu www.postoveznamky.sk sú komerčné a nekomerčné firmy, inštitúcie, združenia, kluby, spolky a ďalšie organizácie a jednotlivci, ktorých objekt činnosti sa týka filatelie a zbierania poštových známok a poštovo-historických dokumentov a príbuzných zberateľských oblastí.

Jedinou podmienkou zaradenia vašej webstránky medzi našich partnerov je uvedenie odkazu na portál www.postoveznamky.sk vo forme nášho loga (preferované) alebo textového odkazu. Odkaz na webstránku odborného partnera uvádzame v rovnakej forme (cez logo alebo textový odkaz) ako odborný partner uvádza odkaz na náš portál www.postoveznamky.sk (cez logo alebo textový odkaz).

Ak máte záujem o vzájomnú výmenu internetových odkazov a zaradenie svoje stránky medzi našich partnerov, a tým zvýšenie vyhľadávacieho kreditu (a návštevnosti) svojej stránky, neváhajte nás kontaktovať: napíšte nám! Vopred ďakujeme!


Odborní filatelistickí partneri, ktorí odkazujú na www.postoveznamky.sk cez naše logo:


POFIS - Poštová filatelistická služba
Slovenská pošta, a. s. / POFIS - Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť so slovenskými poštovými známkami a celinami v tuzemsku i zahraničí a poskytovanie novinkovej služby jednotlivcom a organizovaným zberateľom

EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava EXPONET - Virtuálna prehliadka viac ako 1200 filateliských exponátov

Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
Filaso.cz ...aneb filatelisté sobě - Súhrn informácií pre zberateľov vrátane on-line katalógu československých a českých známok a naskenovaných filatelistických časopisov

ZSF - Zväz slovenských filatelistov
Zväz slovenských filatelistov - Informácie o činnosti a aktivitách Zväzu slovenských filatelistov (ZSF)

SSOŠZ - Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov - Informácie o činnosti a aktivitách Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ)

OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT - Informácie o činnosti a aktivitách Českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT

KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov - Oficiálna web stránka KF 00-15 Praha - Klubu filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov

IMOS - Internationale Motivgrupen Olympiaden und Sport
IMOS - Internationale Motivgrupen Olympiaden und Sport - Informácie o činnosti a aktivitách IMOSu - Medzinárodného združenia zberateľov olympijských a športových motív

www.filatelia-kosice.eu
www.filatelia-kosice.eu - Informácia o filatelistických aktivitách v Košiciach + odborné informácie týkajúce sa poštových známok Československa 1945 - 1992, Slovenska od roku 1993 a Českej republiky od roku 1993

japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve

PAC - Písomná aukcia celín a poštovej histórie
PAC aukcia - Písomná aukcia celín a poštovej histórie

NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii...

Filatelie jako koníček a investice
Filatelie jako koníček a investice - Informačná stránka zameraná na investičnú filateliu

Klub filatelistov KF 54-17 Poprad
Klub filatelistov KF 54-17 Poprad - Informačná stránka klubu filatelistov KF 54-17 Poprad


Odborní filatelistickí partneri, ktorí odkazujú na www.postoveznamky.sk cez textový odkaz


IZAKaJA - Philately & Gallery - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety

Nunofi - Numizmatika - Notafilia - Filatelia

Blog Euro-Phila - Blog o filatelistických vydaniach EUROPA/CEPT a ďalšie informácie pre zberateľov

PWO - Philatelic Webmasters Organization - Organizácia na podporu, zviditeľnovanie a rozvoj filatelie pomocou správy webových stránok

SCP - The Society for Czechoslovak Philately - Medzinárodná organizácia zameraná na zbieranie, štúdium, vzdelávanie a publikovanie všetkých filatelistických aspektov týkajúcich sa geografických území bývalého Československa

_____ . _____Ak máte záujem o vzájomnú výmenu internetových odkazov a zaradenie svoje stránky medzi našich partnerov, a tým zvýšenie vyhľadávacieho kreditu (a návštevnosti) svojej stránky, neváhajte nás kontaktovať: napíšte nám!
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov