Špecializované katalógy - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Slávnostná inaugurácia poštovej známky Umenie: Ladislav Hudec (1893 – 1958)

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy

Špecializované katalógy


Odborná filatelistická literatúra - špecializované katalógy poštových známok.


Špecializované katalógy známok a iných poštových cenín predstavujú výsledok dlhoročnej bádateľskej práce a obsahujú nielen základné vydania poštových známok a iných materiálov, ale aj ich známe varianty (napr. typické doskové chyby s uvedením konkrétnych známkových polí, na ktorých sa vyskytujú). Veľmi často obsahujú aj informácie o použití materiálov v poštovej prevádzke, ich vzácnosti a samozrejme ich cenové ohodnotenie.

Pre Československo a nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku (vrátane štátnych útvarov počas II. svetovej vojny a Zakarpatskú Ukrajinu) je tradičným vydavateľom katalógov POFIS Praha, ku ktorému sa pridávajú menší vydavatelia (ALBUM, FILATELIE PĚNKAVA, KLIM, MERKUR-REVUE, FILATELIE TROJAN), väčšinou zameraní na kratšie časové úseky (napr. Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945, Slovenský štát 1939 - 1945), na niektoré typy materiálu (celiny), na jednotlivé známkové emisie (napr. Košické známky, Hradčany, Oslobodená republika, Letecké), alebo na podstatne hlbšiu špecializáciou (pozri Štúdie a monografie).

Medzi najdôležitejšie špecializované katalógy pre územie Československa, nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku a ďalšie súvisiace územia (Zakarpatská Ukrajina) patria nasledovné:


Slovensko (+ Slovenský štát):

Földes, O.
SLOVENSKO 1939 - 1945, špecializovaný katalóg známok a celín
ALBUM, Bratislava, 2007, 128 s.

Smažák, E.
Katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov - Slovensko 1939 - 1945 a 1993 - 2005
ERVO, Bratislava, 2005, 224 s.

Floch, Ľ. - Gerec, M. - Sobihrad, J. - Synek, B. - Tekeľ, J. - Smažák, E.
Špecializovaný katalóg Slovensko 1939 - 1945 a 1993 - 2000
ZSF, Bratislava, 2001, 224 s.

Synek, B. - Tekeľ, J. - Olah, J. - Bartoň, O. - Malík, P. - Bachratý, M. - Farkaš, Z. - Javorský, V. - Sobihard, J. - Kučera, V. - Smažák, E.
Katalóg slovenských známok a celín 1939 - 1945, 1993 - 1997
ZSF, Bratislava, 1997, 127 str.

Fejtek, V. - Marenčík, J. - Kuběnka, J. - Kotek, T.
Katalóg perfinov z územia Slovenska,
Skupina zberateľov pefinov - Košice, Košice, 1997, 66.


Česká republika (+ Protektorát Čechy a Morava):

Pěnkava, Z. - Brožová, J. - Zedník, V. - Šilhan, T. - Arbeit, M.
Specializovaný katalog známek Česká republika 1993-2007
Filatelie Pěnkava, Praha, 2008, 258 s.


Československo:

Beneš, F.
Specializovaný katalog Československo 1918-1939
POFIS, Praha, 2007.

Klim, J. - Schödelhauer, V.
Českoslovenbsko 1918 - 1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí
Merkur-Revue, Brno, 2002, 624 s.

Kolektív
Specializovaná příručka pro sběratele československých poštovních známek a celin
553 s.

Kolektív autorov
Specializovaný katalog československých poštovních známek
Organizačný výbor Svetovej výstavy poštových známok PRAGA 1978, Praha, 1978, 446 s.

Hirš, P.:
Československé předběžné a souběžné známky a celiny 1918 (II. upravené vydanie)
Vlastný náklad v spolupráci s časopisom Merkur-Revue, Praha, 2008, 140 s.

Starec, J. - Beneš, F. (ed.)
Československé celiny 1918 - 1992, I. díl, Dopisnice - obálky - služební obálky - pohlednice s přitištěnou známkou
POFIS, Praha, 1998, 376 s.

Starec, J. - Beneš, F. (ed.)
Československé celiny 1918 - 1992, II. díl
POFIS, Praha, 2001, 152 s.

Nebeský, V.
Československá příležitostná a propagační razítka 1919 - 1969 (6 zošitov)
MERKURFILA, Brno, 1971


Zakarpatská Ukrajina:

Majer, J.
Československo 1944 - 1945, Zakrapatská Ukrajina, Specializovaný katalog
Jiří Majer, 2008, 158 s.

Bulat, J.
Comprehensive Catalogue of Ukrainian Philately
2003.

von Steiden, G.
Spezialkatalog Karpaten-Ukraine
Mníchov, 2000.
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:26 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy
Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ak nemáte nič nasporené, potom budete ekonomickým otrokom svojho šéfa.

(Fred Smith)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.