Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Zvolenie Petra Pavla za prezidenta Českej republiky.

10. 11. 2023

Špecializované katalógy

Špecializované katalógy
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:26

Odborná filatelistická literatúra - špecializované katalógy poštových známok.


Špecializované katalógy známok a iných poštových cenín predstavujú výsledok dlhoročnej bádateľskej práce a obsahujú nielen základné vydania poštových známok a iných materiálov, ale aj ich známe varianty (napr. typické doskové chyby s uvedením konkrétnych známkových polí, na ktorých sa vyskytujú). Veľmi často obsahujú aj informácie o použití materiálov v poštovej prevádzke, ich vzácnosti a samozrejme ich cenové ohodnotenie.

Pre Československo a nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku (vrátane štátnych útvarov počas II. svetovej vojny a Zakarpatskú Ukrajinu) je tradičným vydavateľom katalógov POFIS Praha, ku ktorému sa pridávajú menší vydavatelia (ALBUM, FILATELIE PĚNKAVA, KLIM, MERKUR-REVUE, FILATELIE TROJAN), väčšinou zameraní na kratšie časové úseky (napr. Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945, Slovenský štát 1939 - 1945), na niektoré typy materiálu (celiny), na jednotlivé známkové emisie (napr. Košické známky, Hradčany, Oslobodená republika, Letecké), alebo na podstatne hlbšiu špecializáciou (pozri Štúdie a monografie).

Medzi najdôležitejšie špecializované katalógy pre územie Československa, nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku a ďalšie súvisiace územia (Zakarpatská Ukrajina) patria nasledovné:


Slovensko (+ Slovenský štát):

Földes, O.
SLOVENSKO 1939 - 1945, špecializovaný katalóg známok a celín
ALBUM, Bratislava, 2007, 128 s.

Smažák, E.
Katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov - Slovensko 1939 - 1945 a 1993 - 2005
ERVO, Bratislava, 2005, 224 s.

Floch, Ľ. - Gerec, M. - Sobihrad, J. - Synek, B. - Tekeľ, J. - Smažák, E.
Špecializovaný katalóg Slovensko 1939 - 1945 a 1993 - 2000
ZSF, Bratislava, 2001, 224 s.

Synek, B. - Tekeľ, J. - Olah, J. - Bartoň, O. - Malík, P. - Bachratý, M. - Farkaš, Z. - Javorský, V. - Sobihard, J. - Kučera, V. - Smažák, E.
Katalóg slovenských známok a celín 1939 - 1945, 1993 - 1997
ZSF, Bratislava, 1997, 127 str.

Fejtek, V. - Marenčík, J. - Kuběnka, J. - Kotek, T.
Katalóg perfinov z územia Slovenska,
Skupina zberateľov pefinov - Košice, Košice, 1997, 66.


Česká republika (+ Protektorát Čechy a Morava):

Pěnkava, Z. - Brožová, J. - Zedník, V. - Šilhan, T. - Arbeit, M.
Specializovaný katalog známek Česká republika 1993-2007
Filatelie Pěnkava, Praha, 2008, 258 s.


Československo:

Beneš, F.
Specializovaný katalog Československo 1918-1939
POFIS, Praha, 2007.

Klim, J. - Schödelhauer, V.
Českoslovenbsko 1918 - 1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí
Merkur-Revue, Brno, 2002, 624 s.

Kolektív
Specializovaná příručka pro sběratele československých poštovních známek a celin
553 s.

Kolektív autorov
Specializovaný katalog československých poštovních známek
Organizačný výbor Svetovej výstavy poštových známok PRAGA 1978, Praha, 1978, 446 s.

Hirš, P.:
Československé předběžné a souběžné známky a celiny 1918 (II. upravené vydanie)
Vlastný náklad v spolupráci s časopisom Merkur-Revue, Praha, 2008, 140 s.

Starec, J. - Beneš, F. (ed.)
Československé celiny 1918 - 1992, I. díl, Dopisnice - obálky - služební obálky - pohlednice s přitištěnou známkou
POFIS, Praha, 1998, 376 s.

Starec, J. - Beneš, F. (ed.)
Československé celiny 1918 - 1992, II. díl
POFIS, Praha, 2001, 152 s.

Nebeský, V.
Československá příležitostná a propagační razítka 1919 - 1969 (6 zošitov)
MERKURFILA, Brno, 1971


Zakarpatská Ukrajina:

Majer, J.
Československo 1944 - 1945, Zakrapatská Ukrajina, Specializovaný katalog
Jiří Majer, 2008, 158 s.

Bulat, J.
Comprehensive Catalogue of Ukrainian Philately
2003.

von Steiden, G.
Spezialkatalog Karpaten-Ukraine
Mníchov, 2000.
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov