Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy

Špecializované katalógy


Odborná filatelistická literatúra - špecializované katalógy poštových známok.


Špecializované katalógy známok a iných poštových cenín predstavujú výsledok dlhoročnej bádateľskej práce a obsahujú nielen základné vydania poštových známok a iných materiálov, ale aj ich známe varianty (napr. typické doskové chyby s uvedením konkrétnych známkových polí, na ktorých sa vyskytujú). Veľmi často obsahujú aj informácie o použití materiálov v poštovej prevádzke, ich vzácnosti a samozrejme ich cenové ohodnotenie.

Pre Československo a nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku (vrátane štátnych útvarov počas II. svetovej vojny a Zakarpatskú Ukrajinu) je tradičným vydavateľom katalógov POFIS Praha, ku ktorému sa pridávajú menší vydavatelia (ALBUM, FILATELIE PĚNKAVA, KLIM, MERKUR-REVUE, FILATELIE TROJAN), väčšinou zameraní na kratšie časové úseky (napr. Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945, Slovenský štát 1939 - 1945), na niektoré typy materiálu (celiny), na jednotlivé známkové emisie (napr. Košické známky, Hradčany, Oslobodená republika, Letecké), alebo na podstatne hlbšiu špecializáciou (pozri Štúdie a monografie).

Medzi najdôležitejšie špecializované katalógy pre územie Československa, nástupnícku Českú republiku a Slovenskú republiku a ďalšie súvisiace územia (Zakarpatská Ukrajina) patria nasledovné:


Slovensko (+ Slovenský štát):

Földes, O.
SLOVENSKO 1939 - 1945, špecializovaný katalóg známok a celín
ALBUM, Bratislava, 2007, 128 s.

Smažák, E.
Katalóg poštových známok, celín a filatelistických materiálov - Slovensko 1939 - 1945 a 1993 - 2005
ERVO, Bratislava, 2005, 224 s.

Floch, Ľ. - Gerec, M. - Sobihrad, J. - Synek, B. - Tekeľ, J. - Smažák, E.
Špecializovaný katalóg Slovensko 1939 - 1945 a 1993 - 2000
ZSF, Bratislava, 2001, 224 s.

Synek, B. - Tekeľ, J. - Olah, J. - Bartoň, O. - Malík, P. - Bachratý, M. - Farkaš, Z. - Javorský, V. - Sobihard, J. - Kučera, V. - Smažák, E.
Katalóg slovenských známok a celín 1939 - 1945, 1993 - 1997
ZSF, Bratislava, 1997, 127 str.

Fejtek, V. - Marenčík, J. - Kuběnka, J. - Kotek, T.
Katalóg perfinov z územia Slovenska,
Skupina zberateľov pefinov - Košice, Košice, 1997, 66.


Česká republika (+ Protektorát Čechy a Morava):

Pěnkava, Z. - Brožová, J. - Zedník, V. - Šilhan, T. - Arbeit, M.
Specializovaný katalog známek Česká republika 1993-2007
Filatelie Pěnkava, Praha, 2008, 258 s.


Československo:

Beneš, F.
Specializovaný katalog Československo 1918-1939
POFIS, Praha, 2007.

Klim, J. - Schödelhauer, V.
Českoslovenbsko 1918 - 1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí
Merkur-Revue, Brno, 2002, 624 s.

Kolektív
Specializovaná příručka pro sběratele československých poštovních známek a celin
553 s.

Kolektív autorov
Specializovaný katalog československých poštovních známek
Organizačný výbor Svetovej výstavy poštových známok PRAGA 1978, Praha, 1978, 446 s.

Hirš, P.:
Československé předběžné a souběžné známky a celiny 1918 (II. upravené vydanie)
Vlastný náklad v spolupráci s časopisom Merkur-Revue, Praha, 2008, 140 s.

Starec, J. - Beneš, F. (ed.)
Československé celiny 1918 - 1992, I. díl, Dopisnice - obálky - služební obálky - pohlednice s přitištěnou známkou
POFIS, Praha, 1998, 376 s.

Starec, J. - Beneš, F. (ed.)
Československé celiny 1918 - 1992, II. díl
POFIS, Praha, 2001, 152 s.

Nebeský, V.
Československá příležitostná a propagační razítka 1919 - 1969 (6 zošitov)
MERKURFILA, Brno, 1971


Zakarpatská Ukrajina:

Majer, J.
Československo 1944 - 1945, Zakrapatská Ukrajina, Specializovaný katalog
Jiří Majer, 2008, 158 s.

Bulat, J.
Comprehensive Catalogue of Ukrainian Philately
2003.

von Steiden, G.
Spezialkatalog Karpaten-Ukraine
Mníchov, 2000.
Návrat na úvod sekcie Odborná filatelistická literatúra

Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 03. 02. 2011 22:26 Poslať komentár

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy

Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy
Odborná filatelistická literatúra - Špecializované katalógy
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Stáť si za niečím neznamená to len napísať. Znamená to svojím zásadám veriť a žiť ich.

(Jason Fried a David Heinemeier Hansson)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.