100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.

28. 02. 2020

Zberateľské burzy:
Pravidelná nedeľná filatelistická burza v Bechyni (ČR)

Pravidelná nedeľná filatelistická burza v Bechyni (ČR)
Miesto: Hotel Drak, Libušina třída, Bechyně (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 01. 03. 2020

Pozvanie na pravidelnú filatelistickú burzu v Bechyni (Česká republika).


Čas konania: 9:00 - 11:00 (burza sa koná každú nedeľu)

Organizátor: KF 02-25 Bechyně


Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj: FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov