Nové číslo časopisu FEPA NEWS II Series No. 40 – January 2022

Nové číslo časopisu Európskej filatelistickej federácie FEPA NEWS.

24. 01. 2022

Iné akcie a podujatia

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov