Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)

04. 07. 2019
DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (82197): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj
12. 07. 2018
DEKVS (90945): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (90945): KOŠICE 1 - Košický samosprávny kraj
17. 01. 2016
DEKVS (90070): BRATISLAVA 218
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (90070): BRATISLAVA 218
15. 01. 2016
DEKVS (72854): BRATISLAVA 16
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (72854): BRATISLAVA 16
11. 12. 2015
DEKVS (79990): BRATISLAVA 16 - KPMG Slovensko
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (79990): BRATISLAVA 16 - KPMG Slovensko
18. 11. 2015
DEKVS (92705): BRATISLAVA 45 - SIEMENS
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (92705): BRATISLAVA 45 - SIEMENS
28. 10. 2015
DEKVS (74102): BRATISLAVA 16 - Poštová banka, a. s.
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (74102): BRATISLAVA 16 - Poštová banka, a. s.
15. 10. 2015
DEKVS (88031): BRATISLAVA 18
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (88031): BRATISLAVA 18
23. 09. 2015
DEKVS (88452): BRATISLAVA 15 - ING Bank Slovensko
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (88452): BRATISLAVA 15 - ING Bank Slovensko
28. 04. 2014
DEKVS (92342): TRNAVA 1 - Svätorečenie Jána Pavla II.
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (92342): TRNAVA 1 - Svätorečenie Jána Pavla II.
13. 04. 2011
DEKVS (73373): PODBREZOVÁ
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (73373): PODBREZOVÁ
17. 02. 2010
DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (91647): BRATISLAVA 1 - Komunálna poisťovňa
11. 06. 2009
DEKVS (98177): BRATISLAVA 16 - 90 rokov Univerzity Komenského v Bratislave
Odtlačok výplatného stroja (DEKVS)
DEKVS (98177): BRATISLAVA 16 - 90 rokov Univerzity Komenského v Bratislave

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov