Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (72854): BRATISLAVA 16

DEKVS (72854): BRATISLAVA 16
Deň vydania: 15. 01. 2016
 
Pošta: BRATISLAVA 16
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (72854): BRATISLAVA 16.


Textový motív: Nie je

Obrazový motív: Nie je.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Poštový diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Poštový diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 16
  • PSČ: 810 06
  • Licenčné číslo: 72854
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000068853
  • Výplatná hodnota: €000.45
  • Dátum podania: 15. 01. 2016
  • Kód produktu: L2 (list 2. triedy bez služieb)


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov